Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Przegląd rocznic i jubileuszy

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne obchodziło 28 lutego sześćdziesiątą rocznicę swego istnienia. Z tej okazji odbyła się w PAP okolicznościowa konferencja prasowa, podczas której przybliżono dziennikarzom dzieje tego towarzystwa naukowego. Niewątpliwie koledzy zajmujący się leczeniem schorzeń sercowo-nacyniowych w naszym kraju mają czym się chwalić, szczególnie w zakresie badań epidemiologicznych, kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii.

Ciekawie opowiedział o początkach kardiologii prof. Krzysztof Filipiak w błyskotliwym wykładzie erudyty. Interesujące było zobaczyć podobizny polskich kardiologów, którzy zakładali PTK, wmontowane komputerowo w skałę Mount Roushmore na wzór głów prezydentów Stanów Zjednoczonych. Z przyjemnością obejrzałam zaprezentowane podczas wykładu historyczne fotografie, na których spostrzegłam między innymi sylwetki zatrzymanych we wdzięcznej pamięci profesorów Mariusza Stopczyka, recenzenta mojej pracy doktorskiej z echokardiografii, czy prof. Henryka Chlebusa, który towarzyszył mi podczas egzaminu specjalizacyjnego I stopnia oraz był przewodniczącym komisji na moim egzaminie II stopnia z chorób wewnętrznych.

Prowadzone od lat badania NATPOL pod kierunkiem prof. Tomasza Zdrojewskiego dają bardzo dobry wgląd w przemiany, jakie dokonują się w zakresie występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia w naszym kraju. Kardiologia interwencyjna to sieć sprawnie działających ośrodków leczenia zawału serca, a nasi kardiochirurdzy z powodzeniem leczą wszystkie wady serca u dzieci i dorosłych. Temat osiągnięć kardiochirurgów przybliżył prof. Marian Zembala.

Ważny był głos prof. Adama Torbickiego, który podkreślił, że stale musimy pamiętać o humanitarnych wartościach, jakie niesie uprawianie medycyny.

PTK jest od lat dobrze umocowana w strukturach European Society of Cardiology.

Minione dziesięciolecia są także dla mnie powodem do wspomnień osobistych. Ostatni dzień lutego to dla mnie rocznica uzyskania dyplomu lekarza, już 46. w tym roku.

PTK karta czlonkowska nr 1353mini

Pozostając w konwencji amerykańskiej, pragnę się pochwalić, że jestem dumną właścicielką legitymacji członka oddziału warszawskiego PTK (legitymacja jest wystawiona na moje nazwisko panieńskie w roku 1977). Oddział warszawski powstał z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych ośrodków, bo dopiero w roku 1970.

Dalszy rozwój kardiologii wymaga autorskich koncepcji naukowych, wielu starań organizacyjnych i nakładów finansowych. Planując go, należy pamiętać o potrzebie działań na skalę populacyjną. Dwa z nich są szczególnie ważne – to propagowanie ograniczenia spożycia soli i niepalenia papierosów. W dniach od 10 do 16 marca 2014 obchodzimy Światowy Tydzień Świadomości Solnej. Redakcja „Gazety dla Lekarzy” uczestniczy w pracach World Action on Salt and Health związanych z tą akcją edukacyjną (http://www.worldactiononsalt.com/awarenessweek/World%20Salt%20Awareness%20Week%202014/Posters/121927.html).

Najważniejsze bowiem jest wiedzieć, jak być zdrowym!

Krystyna Knypl