Pomoc bez granic*

Krystyna Knypl

konf660

Globalizacja zmienia wiele dziedzin naszego życia – nie tylko gospodarka i życie społeczne uległy jej wpływowi, ale także medycyna stanęła przed nieznanymi wcześniej licznymi problemami.

IHR2005 200

W roku 2005 wprowadzono w życie Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (ang. International Health Regulations, IHR) które są dokumentem prawnym obowiązującym w 196 krajach na całym świecie, w tym we wszystkich państwach członkowskich WHO. Ich celem jest pomoc społeczności międzynarodowej w zapobieganiu i reagowaniu na ostre zagrożenia dla zdrowia publicznego, które mogą potencjalnie przekraczać granice i zagrażać ludziom na całym świecie.

Dokument jest dostępny w języku polskim pod adresem http://who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=106&wid=14&wai=&year=&back=%2Faktualnosci.php%3Fwid%3D14 oraz w języku angielskim po pod adresem  http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/.

Zagadnieniom wdrażania najlepszych rozwiązań w razie zaistnienia zagrożeń na międzynarodową skalę była poświecona dwudniowa konferencja w Atenach, którą zorganizowała Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA). Dyskutowano o metodach zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym, o zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz o najlepszych sposobach komunikacji że społeczeństwami w trakcie trwania kryzysów zdrowotnych.

O trudnej sztuce komunikacji w chwilach bardziej niż trudnych mówiła dr Marsha Vanderford, która uczestniczyła w opracowywaniu komunikatów oraz strategii komunikacyjnej większości współczesnych globalnych kryzysów.

P1030402 400

Jak dalece skomplikowane mogą być sytuacje kryzysowe, przedstawiła dr Margeritha Fanos z DG SANTE (Komisja Europejska) w wykładzie na temat ćwiczeń Chimera, które odbyły się w Luksemburgu w dniach 30-31 stycznia 2018 roku. Ćwiczenia dotyczyły zasad postępowania na wypadek jednoczesnego cyberataku i użycia broni biologicznej. Do tematów tych nawiążemy w numerze 7/2018 „Gazety dla Lekarzy”.

Więcej: https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/675-zasady-komunikacji-podczas-sytuacji-kryzysowej.

*Konferencja Best practices in implementing international health regulations, Ateny, 7-8 czerwca 2018 r.

5 ateny660

GdL 7_2018