Kto mianuje "ekspertów" na ekspertów?

Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl

Motto:

Ekspert to człowiek, który przestał myśleć, on wie. F.L.Wright*

Ekspertów mamy teraz taki dostatek jak nigdy wcześniej w dziejach ludzkości. Wystarczy otworzyć telewizor lub radio, kliknąć na dowolną stronę internetową nie tylko w języku ojczystym ale i każdym innym, aby doznać szoku poznawczego w kwestii mnogości "ekspertów". Można zaryzykować tezę, że eksperci namnażają się z szybkością dorównującą koronawirusom, ze szczególnym uwzględnieniem SARS-CoV-2. 

Kto to jest ekspert?

Sięgnijmy po Słownik Języka Polskiego PWN, aby doprecyzować jak powinniśmy rozumieć określenie "ekspert". Otóż słownik mówi,  że:  (1) ekspert - to specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych lub też (2) osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie 

Słownik niestety nie informuje kto powoduje "eksperta" na eksperta, jakie powinien on mieć wykształcenie i kompetencje. Jest więc to tytuł uzyskany w wyniku nadania według uznania. Nie wszystko da się ująć prozą w trudnym temacie rozważań o ekspertach.

Big B 2

 Proza życia i poezja definicji

W "Rymowankach do porannej kawy" mamy takie spostrzeżenia:

Ekspert, to taki gość z nominacji.

Ma mega przydział przeróżnych  racji.

Na każdy temat on dużo wie.

Więc mówi wszystko co tylko chce.

Jest też komitet. Nie, nie centralny !

Z umysłowości raczej banalny,

Powie co każą, podpisze wszystko,

Zwłaszcza gdy przelew bankowy blisko.

(Krystyna Knypl)

Źródło:

 https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1481-rymowanka-do-porannej-kawy

Szczepić jak to łatwo powiedzieć!

Następny problem jest następujący: czy jeżeli jakiekolwiek medium uzna kogoś za "eksperta" to czy owo uznanie rozciąga się na obowiązkową akceptację przez wszystkich ludzi? Czy mogą oni powołać swoich "ekspertów" lub też dokonać aktu "auto-nominacji" na eksperta? Na przykład: czy absolwent wydziału weterynarii może być tytułowany ekspertem ds leczenia / szczepienia ludzi? Zwierzęta domowe muszą być obowiązkowo szczepione przeciwko wściekliźnie. Czy wiedza posiadana przez lekarza weterynarii na temat tego szczepienia jest tożsama z wiedzą o szczepieniu ludzi na wszystkie choroby, a zwłaszcza COVID - 19? Jedyne co łączy te dwie choroby to czynnik etiologiczny w postaci wirusa. Jednak wirus wirusowi nierówny i SARS-CoV-2 oraz Rabies virus to zupełnie różne wirusy! Czy wystarczy poczytać doniesienia naukowe w języku angielskim aby zostać "ekspertem" od innych szczepień stosowanych u ludzi? Nie wystarczy! Wskazania do wykonania każdego szczepienia u ludzi ustala lekarz po osobistym zbadaniu pacjenta. Lekarz ten musi mieć  czynne prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ) w Polsce! Nie istnieje zawód "eksperta" ani "prawo wykonywania zawodu eksperta" uprawniające do wydawania zaleceń ludziom na temat szczepień lub innych zabiegów medycznych.

Wyjątki zdarzają się

W rzymskim prawie procesowym obowiązywała zasada audiatur et altera pars, czyli wysłuchajmy też drugiej strony. Zastanówmy się zgodnie z tą wielowiekową regułą  w kwestii następującej: czy osoba mająca tytuł lekarza uprawniający do leczenia ludzi mogłaby uważać się za "eksperta" w dziedzinie weterynarii? 

Nie znamy takiego przypadku aby lekarze zajmujący się leczeniem ludzi z zapałem komentowali w przestrzeni publicznej leczenie zwierząt! Są oczywiście jednostkowe wyjątki od tej reguły. Z rzetelności dziennikarskiej podajemy dwa znane nam przypadki, będące de facto wyznaniem konfliktu interesów, w języku angielskim zwanym disclosure.

Oto nasze disclosure:

Beata - wielokrotnie asystowała przy zabiegach chirurgicznych wykonywanych na zwierzętach przez jej Tatę, lekarza weterynarii. Ma ona specjalizację zabiegową, którą wybierają oraz wykonują osoby obdarzone talentem manualnym.

 Kitanka w całej swej urodzie

Krystyna -  konsultowała kilkakrotnie echokardiogramy pewnego zaprzyjaźnionego kota z kardiomiopatią przerostową, imieniem Kitanka (prezentującego się w całej swej kociej urodzie) na zdjęciu powyżej. Krystyna posiada tytuł dr n. med. uzyskany na podstawie obrony pracy naukowej pod tytułem "Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego" (1974 r.). W obu przypadkach nominacje na eksperta miały prywatny charakter, a wyrażone opinie nie miały charakteru opinii obowiązującej wszystkie koty krajowe oraz zagraniczne na całym świecie.

Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl

Kitanka nadesłała do redakcji GdL podziękowanie za konsultację oraz medialne nagłośnienie ;)

Są jeszcze wdzięczne koty na świecie! O czym informujemy z wielką radością!

p.s. Jak możemy podsumować rozważania o ekspertach. Najcelniejsze chyba będą następujące słowa:

Ekspert to człowiek, który ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. Niels Bohr

BN & KK

*F.L. Wright - więcej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright