Dorobek naukowy i dziennikarski dr med. Beaty M. Niedźwiedzkiej /Scientific and journalistic achievements of Dr Beata M. Niedźwiedzka, M.D.

Dr med. Beata Małgorzata Niedźwiedzka jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej, który ukończyła 25/07/1991r. Uzyskała I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa 6/11/2000 r. oraz w 04/04/2014 tytuł specjalisty z ginekologii i położnictwa. W 24/03/ 2006 r. uzyskała tytuł specjalisty medycyny rodzinnej.

Obecnie praktykuje w Londynie oraz innych miastach Wielkiej Brytanii. Posiada aktywne brytyjskiej prawo wykonywania zawodu lekarza od 07/01/2013 r. Posiada certyfikat do wykonywania badań usg wydany przez Polskie Towarzystwo Ginekologów. Od 7/01/2013 posiada rejestrację  w GMC w Wielkiej Brytanii.

W dniu 25/06/ 2012 r. uzyskała tytuł dr n med. na podstawie obrony pracy  doktorskiej "Ocena wybranych parametrów biochemicznych i ich roli w jadłowstręcie psychiczny (dotyczących roli hormonów i wpływie różnych czynników na miesiączkowanie w anoreksji)".

Beata Niedxwiedzka ciemne wlosy

Dr Beata Malgorzata Niedzwiedzka M.D., Ph.D. is a graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University, from which she graduated on 25/07/1991. She obtained the first degree of specialisation in gynaecology and obstetrics on 6/11/2000 and in 04/04/2014 the title of specialist in gynaecology and obstetrics. She obtained the title of specialist in family medicine on 24/03/2006.

She currently practices in London and other cities in the UK. She has held an active UK medical licence since 07/01/2013. She is certified to perform ultrasound examinations by the Polish Society of Gynaecologists. She has held registration with the GMC in the UK since 07/01/2013.

On 25/06/ 2012 she obtained her Ph.D. degree on the basis of the defence of her doctoral thesis "Evaluation of selected biochemical parameters and their role in anorexia nervosa (concerning the role of hormones and the influence of various factors on menstruation in anorexia)".

Jej dorobek naukowy przedstawia się następująco / Her scientific achievements are as follows

1. Management of large splenic cyst in pregnancy -  a case report (11/2012) 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/46118-92993-1-PB-2.pdf

2. Assessment of neuropeptide Y, leptine and leptin-receptor concentration in teenagers suffering form anorexia nervosa 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23700859/

3. Ocena wartości stężeń neuropeptydu Y, leptyny oraz receptora leptyny u nastolatek chorych na anoreksję

file:///C:/Users/DELL/Downloads/46044-92920-1-PB-1.pdf

4. Vitamin D insufficiency in healthy preganant women living in Warsaw

https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/46034

5. Zaopatrzenie w jod oraz czynność tarczycy w grupie zdrowych kobiet ciężarnych zamieszkujących Warszawę (2013)

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/publication/view/60e722f82467f01e9306aba1/dd02ff17-63ea-4ca0-aa43-91145849ca00

6. References values for TSH and free thyroid hormones in healthu pregnant women in Poland: a prospective, mulitcenter study (2017)

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28589089/

Wyżej wymienione artykuły były cytowane 81 razy w piśmiennictwie naukowym

(https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Beata+Nied%C5%BAwiedzka&oq=)

7. AI, artificial intelligence, sztuczna inteligencja - Beata Niedźwiedzka (10/2019)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/819-ai-artificial-intelligence-sztuczna-inteligencja

8. Kto zdobywa szczyt? - Beata Niedźwiedzka (02/01/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1189-kto-zdobywa-szczyt

9. Postcovidowy świat - Beata Niedźwiedzka (02/02/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1211-postcovidowy-swiat

10. Z pamiętnika medycznego wyrobnika, cz.1- Beata Niedźwiedzka (26/07/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1304-z-pamietnika-medycznego-wyrobnika

11. Transhumanizm – czy staniemy się nadludźmi? - Beata Niedźwiedzka (27/08/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1329-transhumanizm-czy-staniemy-sie-nadludzmi

12. Dlaczego naukowcy nie poszukują szczepionki na szczęście? - Beata Niedźwiedzka (14/09/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1341-dlaczego-naukowcy-nie-poszukuja-szczepionki-na-szczescie 

13. Transludzie - marzenia nadludzi o nieśmiertelności - Beata Niedźwiedzka (14/09/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1342-transludzie-marzenia-nadludzi-o-niesmiertelnosci

14. Przygotuj się na Nowy Nieznany Świat - Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl (06/10/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1365-przygotuj-sie-na-nowy-nieznany-swiat

15. Z pamiętnika medycznego wyrobnika, cz. 2 - Beata Niedźwiedzka   (11/10/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1375-mozliwosc-wyboru-rozumiana-jako-dobro

16. Wyobraź sobie... - Beata Niedźwiedzka (26/10/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1405-wyobraz-sobie

17.Z pamiętnika medycznego wyrobnika, część 3: czy doświadczenie jest ważne? - Beata Niedźwiedzka (06/11/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1436-z-pamietnika-wyrobnika-czy-doswiadczenie-jest-wazne

18. Covidowa dziewczynka z zapałkami - Beata Niedźwiedzka (21/11/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1545-covidowa-dziewczynka-z-zapalkami 

19. Kto mianuje "ekspertów" na ekspertów? - Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl (20/12/2021)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1625-kto-mianuje-ekspertow-na-ekspertow

20. Wyobraź sobie... rok 2084 - Beata Niedźwiedzka (01/01/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1658-wyobraz-sobie-rok-2084   

21. Randka z wirusem - Beata Niedźwiedzka (01/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1660-randka-z-wirusem

22. Wyobraź sobie ...rok 2084 cz. 2 - Beata Niedźwiedzka (02/01/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1662-wyobraz-sobie-rok-2084-cz-2

23.  Przygotuj się na starość - Beata Niedźwiedzka (10/01/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1674-przygotuj-sie-na-starosc

24. Co się stało temu kotu? - Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka (25/01/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1713-co-sie-stalo-temu-kotu

25. Laurka dla Mateczki Generalnej Zgromadzenia Złączonych Serc (29/03/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1859-laurka-dla-mateczki-generalnej-zgromadzenia-zlaczonych-serc

26. Rada na trudne czasy: musisz stanąć po właściwej stronie lustra (03/04/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1864-rada-na-trudne-czasy-musisz-stanac-po-wlasciwej-stronie-lustra

27. Księżniczka Nibylandii - Beata Niedźwiedzka (25/05/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1955-ksiezniczka-nibylandii

28. Księżniczka Nibylandii podejmuje życiową decyzję! - Beata Niedźwiedzka (23/05/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1957-ksiezniczka-nibylandii-podejmuje-zyciowa-decyzje

29. Konferencja "A Scandinavian Freedom" - Krystyna  Knypl (13/05/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1943-konferencja-a-scandivavian-freedom-event

30. Kłopot AI-Nokio - Beata Niedźwiedzka (13/06/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1973-klopot-ai-nokio

31. AI-Nokio staje przed sądem - Beata Niedźwiedzka (16/06/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1976-ai-nokio-staje-przed-sadem

32. Algorytm bycia człowiekiem - Beata Niedźwiedzka (22/06/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1984-algorytm-bycia-czlowiekiem

33. Czy robot może mieć duszę? - Beata Niedźwiedzka (22/06/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1984-algorytm-bycia-czlowiekiem

34. Czy jest na pokładzie świadczeniodawca medyczny? Czy tak będzie wołać za jakiś czas stewardesa? - Beata Niedźwiedzka (26/06/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1988-czy-jest-na-pokladzie-swiadczeniodawca-medyczny-czy-tak-bedzie-wolac-stewardesa-za-jakis-czas  

35. AI-Nokio idzie do szkoły - Beata Niedźwiedzka (01/07/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1990-ai-nokio-idzie-do-szkoly

36. AI-Nokio's trouble - Beata Niedźwiedzka (02/07/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1992-ai-nokio-s-trouble  

37. AI-Nokio odwiedza nauczycielkę języka polskiego - Beata Niedźwiedzka (11/07/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1995-ai-nokio-odwiedza-nauczycielke-jezyka-polskiego

38. AI-Nokio chce zapisać się do szkoły - Beata Niedźwiedzka (21/07/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1999-ainokio-chce-zapisac-sie-do-szkoly

39. AI-Nokio spotyka dziwnego sprzedawcę - Beata Niedźwiedzka (25/07/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2001-ainokio-spotyka-sprzedawce

40. AI-Nokio na wizycie u inspektora - Beata Niedźwiedzka (09/08/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2027-ainokio-na-wizycie-u-inspektora

41. Proza i poezja diety przyszłości  - Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka (11/08/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2028-proza-i-poezja-diety-przyszlosci

42. Przepis na zupę przyszłości. Tylko u nas! (12/08/2022) - Beata Niedźwiedzka (08/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2029-przepis-na-zupe-przyszlosci-tylko-u-nas

43. AI-Nokio spotyka pracownika korporacji - Beata Niedźwiedzka (24/08/2022)

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1322-dr-beata-niedzwiedzka-dolaczyla-do-kolegium-redakcyjnego-gdl 

44. AI-Nokio ponownie odwiedza księdza (02/09/2022)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2039-ai-nokio-ponownie-odwiedza-ksiedza

45. Urodziny AI-Nokio(06/02/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2209-urodziny-ainokio

46. AI-Nokio sprawdza kim jest (16/02/2023) https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/41-artykuly-redaktor-naczelnej/wybrane-artykuly-1/2215-ainokio-sprawdza-kim-jest

47. Czwarta rewolucja już tu jest - Beata Niedźwiedzka (26/02/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2216-czwarta-rewolucja-juz-tu-jest

48. Internet – to nasz przyjaciel, czy pan i władca? - Beata Niedźwiedzka (4/03/2023) 

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2220-internet-to-nasz-przyjaciel-czy-pan-i-wladca

49. Zanieczyszczenie powietrza w Wielkiej Brytanii - Beata Niedźwiedzka (28/03/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2237-zanieczyszczenie-powietrza-w-wielkiej-brytanii

 50. COVID -19 w Wielkiej Brytanii - dane statystyczne - Beata Niedźwiedzka (28/03/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2238-covid-19-w-wiekiej-brytanii-dane-statystyczne

51. Brytyjskie badania nad wpływem koszmarów sennych na stan zdrowia - Beata Niedźwiedzka (30/03/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2240-brytyjskie-badania-nad-wplywem-koszmarow-sennych-na-stan-zdrowia

52. Wpływ COVID-19 na układ rozrodczy kobiet - Beata Niedźwiedzka (3/04/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2246-wplyw-covid-19-na-uklad-rozrodczy-kobiet

53. COVID-19 a ciąża - Beata Niedźwiedzka 3/04/2023)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2247-covid-19-a-ciaza

54. Air pollution in the United Kingdom

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2351-air-pollution-in-the-united-kingdom

55. Hypertension in pregnancy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2352-hypertension-in-pregnancy

56. Zawroty głowy po szczepieniu przeciwko COVIV-19

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2652-zawroty-glowy-po-szczepieniu-przeciwko-covid-19

Wyróżnienia / Distinctions

W uznaniu zasług w tworzeniu GdL z okazji 10 urodzin naszego czasopisma otrzymała Laur K2, na naszych łamach dr Beata Niedźwiedzka publikuje od 2019 roku. Od 18 sierpnia 2021 r. dołączyła do Kolegium Redakcyjnego Gazety dla Lekarzy, pełni funkcję zastępczyni redaktor naczelnej.

In recognition of her contribution to GdL on the occasion of our journal's 10th birthday, she received the K2 Laurel, Dr Beata Niedźwiedzka has been publishing in our pages since 2019. Since 18 August 2021, she has joined the Editorial Board of Gazeta for Doctors and serves as Deputy Editor-in-Chief.

Krystyna Knypl M.D., Ph.D.

editor-in-chief & publisher

Gazeta dla Lekarzy

GdL 7/2022