Moje akredytacje dziennikarskie w Brukseli, cz.11

Krystyna Knypl

Kolejna konferencja była poświęcona antybiotykooporności

(1) Logo konferencji
(2) Końcowy przystanek autobusu z lotniska
(3) Mój hotel
(4) Mój pokój
(5) Mój pokój
(6) Miejsce obrad
(7) Miejsce obrad
(8) Z koleżanką dziennikarką z Rygi w Residence Palace
(9) Przygotowanie do obrad
(10) Ogloszenie znalezione w Residence Palace podczas przerwy
(11) Znalezione po obradach
(12) Okolice Ronda Schumana
(13) Spacer po obradach
(14) Spacer po obradach
(15) Trzeba jechać na lotnisko
(16) Kupuję bilet w automacie z pomocą życzliwej osoby
(17)  Good bye Brussels!

Więcej o antybiotykooporności
Krystyna Knypl
GdL 11 / 2021
Fot. z archiwum autorki