Gazeta dla Lekarzy nr 3/2023 - artykuł wstępny oraz spis treści

Krystyna Knypl

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przysłuchując się oraz czytając środowiskowe dyskusje odnoszę wrażenie, że ważnym tematem staje się nadciągająca konkurencja w naszym zawodzie. Mają ją stanowić absolwenci nowych wydziałów lekarskich przy uczelniach nie mających w nazwie słowa "uniwersytet". Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a więc uczelni nieuniwersyteckiej formalnie rzecz biorąc, która na pewnym etapie swojej historii postanowiła przemianować się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Czy z chwilą przemianowania znacząco wzrosła jakość nauczania? Nie sądzę. Czy absolwenci WUM są lepszymi lekarzami niż absolwenci AM - zdecydowanie nie!

Skłonna jestem zaryzykować opinię, że jest nawet odwrotnie, ale siwych włosów z mojej głowy z tego powodu rwać nie będę. O tym jakimi jesteśmy lekarzami decyduje wiele czynników, a nazwa naszej Alma Mater wydaje mi się stosunkowo mało ważna. O wiele większy wpływ na jakość naszej pracy wywiera jej organizacja, przepisy ubezpieczeń społecznych, nasza wiedza zdobyta samodzielnie oraz jakość współpracy pacjenta z zaleceniami lekarskimi. Zauważmy też, że AI czyli sztuczna inteligencja, która wchodzi do medycyny, żadnej uczelni uniwersyteckiej i nieuniwersyteckiej nie kończyła! Ostatnie jej wyczyny  z fotografiami możnych tego świata, pluskającymi w (nomem omen!) morzu (https://www.ndtv.com/offbeat/ai-generated-images-of-barack-obama-and-angela-merkel-enjoying-vacation-on-a-beach-amazes-internet-3878630) dobitnie to pokazały.

Do powiedzenia "obyśmy zdrowi!" byli dodajmy nowe: obyśmy byli naturalnie inteligentnymi lekarzami oraz pacjentami!

Spis treści

1. Jedenaście czy dwie jedynki?- Alicja Barwicka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2218-jedenascie-czy-dwie-jedynki

 2. Drogi zwycięzców i ścieżki przegranych - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2219-drogi-zwyciezcow-i-sciezki-przegranych

3. Internet - nasz przyjaciel, czy pan i władca - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2220-internet-to-nasz-przyjaciel-czy-pan-i-wladca

4. Neurologiem być... - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2224-neurologiem-byc

5. Kardiotoksyczność ibrutynibu - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2225-kardiotoksycznosc-ibrutynibu

6. W poszukiwaniu szlachetności, część 1- Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2226-w-poszukiwaniu-szlachetniosci-czesc-1 

7. Trombektomia mechaniczna - dostępność na całym świecie jest niska - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2227-trombektomia-mechaniczna-dostepnosc-na-calym-swiecie-jest-niska

8. Upadki osób starszych - przyczyny oraz zapobieganie - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2229-upadki-osob-straszych

9. Prof. P. Ratcliffe, laureat Nagrody Nobla z 2019 r., w Warszawie - informacja prasowa

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2230-spotkanie-z-laureatem-nagrody-nobla-z-2019-r

10. Diagnosis: golden rush, chapter 1 - 5, Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2231-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2232-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl-chapter-2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2235-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl-chapter-5

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2234-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl-chapter-4

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2235-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl-chapter-5

10. Korzyści z wczesnego leczenia migotania przedsionków - informacja prasowa

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2236-korzysci-z-wczesnego-leczenia-migotania-przedsionkow

11. Zanieczyszczenie powietrza w Wielkiej Brytanii - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2237-zanieczyszczenie-powietrza-w-wielkiej-brytanii

12. COVID-19 w Wielkiej Brytanii - dane statystyczne - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2237-zanieczyszczenie-powietrza-w-wielkiej-brytanii

13. Wizyta pacjenta pediatrycznego w gabinecie lekarskim - Grażyna Mącznik

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2239-wizyta-pacjenta-pediatrycznego-w-gabinecie-lekarskim

14. Brytyjskie badania nad wpływem koszmarów sennych na stan zdrowia - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2240-brytyjskie-badania-nad-wplywem-koszmarow-sennych-na-stan-zdrowia

Nasze strony w marcu odwiedziło 4307 Czytelników, którzy złożyli ponad 7927 wizyt. Od początku roku strony Gazety dla Lekarzy odwiedziło ponad 12804 osób.

Dziękujemy i zapraszamy do pozostawania w kontakcie z nami.

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut