Gazeta dla Lekarzy nr 6/2023 - artykuł wstępny oraz spis treści

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym frekwencja na naszej stronie internetowej prezentuje się znakomicie. W mijającym miesiącu odwiedziło nas 4y97 osób, które złożyły 10748 wizyt. Najważniejszym tematem, który poruszaliśmy była eutanazja. Temat ten omawiamy w związku z wysoce niepokojącą tendencją "promowania" eutanazji nie tylko w Holandii, osobliwej liderce w tym względzie, ale także w wielu innych krajach w tym także w Polsce. Fakt ten zasmuca głęboko, a smutek nasila fakt, że uczestniczą w nim także lekarza. Na szczęście nie wszyscy podzielają zdanie promotorów eutanazji. W toczącej się dyskusji bardzo cenny był głos Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dystansującego się od pomysłów wciągnięcia lekarzy w promocję eutanazji.

Drugi ważny temat, który sygnalizujemy w tym miesiącu to Lindau Nobel Laureates Meetings 2023, w którym jako dziennikarz akredytowany uczestniczyła dr Beata Niedźwiedzka.

 Zdjęcie

Dr Beata Niedźwiedzka trzyma w dłoniach medal Nobla, który otrzymał prof. Wiliam  Kaelin jr.  https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/

Zapraszam do lektury naszych artykułów

Spis treści nr 6/2023 

1. Kto ma dane ten ma władzę

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2367-kto-ma-dane-ten-ma-wladze

2. Naczelna Izba Lekarska przygotowuje się do zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2368-naczelna-izba-lekarska-przygotowuje-zmiany-w-kodeksie-etyki-lekarskiej

3. Zapobiegajmy daremnym wytycznym w medycynie

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2371-zapobiegajmy-daremnym-wytycznym-w-medycynie

4. Tak zwana "wiedza aktualna: bywa czasem fatalna...

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2373-tak-zwana-wiedza-aktualna-bywa-fatalna

5. Gdy Bad Pharma Cię naciska, przyjrzyj się naciskom z bliska

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2374-gdy-bad-pharma-cie-naciska-przyjrzyj-sie-naciskom-z-bliska

6. Historia lobotomii czołowej albo o błędnych ścieżkach medycyny

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2375-historia-lobotomia-albo-o-blednych-sciezkach-medycyny

7. Od jakiego wieku będą ludzie przepraszać, że jeszcze żyją?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2376-od-jakiego-wieku-ludzie-beda-przepraszac-za-to-ze-jeszcze-zyja

8. Raport World Economic Forum o starzeniu się społeczeństw

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2377-raport-world-economic-forum-o-starzeniu-sie-spoleczenstw

9. Eutanazja - przeszłość, teraźniejszość, przyszłóść

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2379-eutanazja-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc-2

10. Eutanazja niemowląt oraz małych dzieci jest dozwolona w Holandii

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2380-eutanazja-niemowlat-oraz-malych-dzieci-jest-dozwolona-w-holandii

11. Nie ma nieważnych informacji

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2382-nie-ma-niewazanych-informacji

12. Szczepionka przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) dla osób w wieku 60 lat i starszych dopuszczona do obrotu

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2384-szczepionka-przeciwko-syncytialnemu-wirusowi-oddechowemu-rsv-dla-osob-w-wieku-60-lat-i-starszych-dopuszczona-do-obrotu

13. Innovative Health Initiative launches first five projects

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2385-innovative-health-initiative-launches-first-five-projects

15. Innovative Health Initiative uruchamia pięć projektów badawczych

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2386-innovative-health-initiative-uruchamia-pierwsze-piec-projektow-badawczych

16. Raport "Diagnostyka molekularna w leczeniu nowotworów"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2387-raport-diagnostyka-molekularna-w-leczeniu-nowotworow

17. Raport "W stronę dobrobytu zdrowotnego" 2023 r. - informacja prasowa

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2388-raport-w-strone-dobrobytu-zdrowowtnego-2023-r-informacja-prasowa

18. Zespół stresu pourazowego, lęk oraz depresja u pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznymi

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2389-zespol-stresu-pourazowego-u-pacjentow-z-wszczepialnymi-urzadzeniami-kardiologicznymi

 18. Opaski monitorujące są przeciwwskazane dla osób ze stymulatorami serca

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2391-opaski-smartband-sa-przeciwwskazane-dla-osob-ze-stymulatorami-serca

19. Konferencja Lindau Nobel Laureate Meetings 2023

 https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2392-konferencja-lindau-nobel-laureate-meetings-2023

20. FDA o użytkowaniu telefonów komórkowych oraz opasek monitorujących przez osoby z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2393-fda-o-uzytkowaniu-telefonow-komorkowych-oraz-opasek-monitorujacych-przez-osoby-ze-stymulatorami

21. Podskórny kardiowerter-defibrylator może lepiej chronić chorych ze złośliwymi arytmiami komorowymi

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2400-podskorny-kardiowerter-defibrylator-moze-lepiej-chronic-chorych-ze-zlosliwymi-arytmiami-komorowymi

Życzę ciekawej lektury!

Krystyna Knypl

redaktor naczelna 

6/2023