Przyczyny zwężenia przełyku

Na łamach „Pediatrics and Neonatology” [2011 Aug;52(4):196-202] C.F. Chang, S.P. Kuo, H.C. Lin, C.C. Chuang, T.K. Tsai, S.F. Wu, A.C. Chen, W. Chen, C.T. Peng ogłosili doniesienie Endoscopic balloon dilatation for esophageal strictures in children younger than 6 years: experience in a medical center.
Zwężenie przełyku u dzieci może być wrodzone lub nabyte (jako powikłanie po wypiciu substancji żrącej, połknięciu ciała obcego lub zapalenia refluksowego).

Omówiono 10 przypadków balonowego poszerzenia endoskopowego (ang. endoscopic ballon dilatation – EBD). Średni wiek pacjentów wynosił 36,2 miesiąca (od 13,4 do 60,9 miesięcy). Średni rozmiar zastosowanego poszerzadła wynosił 8,0 mm (5,0-12,0 mm). Odstęp pomiędzy poszerzeniami to średnio 3,0 miesiące (1,3-60,8 miesięcy). Średni czas leczenia wynosił 16,7 miesięcy (3,0-69,3 miesiąca).

Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym, poważnych powikłań nie obserwowano.   (K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835364

GdL 5_2016