Metody poszerzania zwężenia przełyku

Na łamach „World Journal of Surgery” [1990 Jul-Aug;14(4):518-21; discussion 521-2] E. Shemesh i A. Czerniak ogłosili doniesienie Comparison between Savary-Gilliard and balloon dilatation of benign esophageal strictures.
Porównano dwie najpopularniejsze metody poszerzania zwężenia: endoskopowe poszerzanie balonowe v. poszerzanie z użyciem rozszerzadeł Savary-Gillarda.

Doniesienie dotyczy 60 pacjentów (25 kobiet i 35 mężczyzn), średni wiek 52 lata (od 4 lat do 91 lat), u których wykonano 165 zabiegów poszerzenia przełyku. Etiologia zwężenia – 65% w przebiegu refleksowego zapalenia przełyku; 18,3% w przebiegu uszkodzenia substancjami żrącymi; 16,7% – pooperacyjne zwężenie po zespoleniu atrezji.

Dysfagia była obecna u wszystkich pacjentów. Obie metody były podobnie skuteczne. Również podobna była dobra tolerancja zabiegu. (K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2382455

GdL 5_2016