Zwężenie w miejscu zespolenia po operacji atrezji przełyku

Na łamach „Pediatric Surgery International” ukazało się doniesienie Dilations of anastomotic strictures over time after repair of esophageal atresia autorstwa P. Stenstroma i wsp. omawiające wyniki leczenia atrezji przełyku u 131 dzieci.

U 46% z nich konieczne było wykonanie przynajmniej jednego poszerzenia w miejscu zespolenia wskutek powstałego zwężenia.

Porównywano lata 1983-1995, kiedy nie stosowano inhibitorów pompy protonowej, z latami 2001-2009 oraz 2010=2014, kiedy leki te stosowano po operacji zespolenia przełyku.

Nie stwierdzono różnic w częstości występowania zwężenia w miejscu zespolenia w poszczególnych grupach. 

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5263191/

GdL 4_2017