Uzyskiwanie zgody na pobranie narządu do przeszczepu

Podczas 12th Congress of International Society of Organ Transplantation and Procurement w Sydney dr O. Gobadi i wsp. z Teheranu przedstawili bardzo interesujące doniesienie na temat wykorzystania doświadczeń hiszpańskich transplantologów w uzyskiwaniu zgody na pobranie narządów do przeszczepu.

W Iranie zgoda na pobranie narządów była na poziomie 32%. Autorzy opracowali Persian Educating Interviewers’ Project, w tym informację dla rodzin potencjalnych dawców na temat śmierci mózgu, z uwzględnieniem różnic kulturowych między społeczeństwem irańskim i hiszpańskim. Przeprowadzono specjalne szkolenie 70 psychologów, z których sześciu wybrano do dalszej pracy. Do realizacji projektu zakwalifikowano koordynatorów przeszczepów, którzy w dotychczasowej pracy uzyskiwali zgody rodziny na pobranie narządów w co najmniej 60% przypadków. Przebieg każdej rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy był omawiany z całym zespołem. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie uzyskano zgody rodziny, zmieniano prowadzącego rozmowę na innego. W wyniku tej metodologii postępowania skrócił się czas rozmowy z 24-72 godzin do mniej niż 12 godzin w 72% przypadków, do 12-24 godzin w 21% przypadków i więcej niż 24 godziny w 7% przypadków. Odsetek zgód na pobranie narządów wzrósł w pierwszym miesiącu prowadzenia programu do 96,3% i utrzymuje się na poziomie 85% w dalszych miesiącach prowadzenia programu.

Autorzy rekomendują wprowadzenie programu w innych krajach, zwłaszcza o podobnej kulturze. (K.K.)

Źródło: http://journals.lww.com/transplantjournal/toc/2013/11272

GdL 12_2013