Moje spotkania z kardiologią

Kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, publikacje, refleksje

krystyna lapinska AM2 ekg fkg660

Krystyna Knypl

Kardiologia jest dziś rozległą i dynamicznie rozwijającą się specjalizacją i można by sądzić, że zawsze tak było. Warto jednak przypomnieć, że kardiologia to młodsza siostra interny. Zrobiła wielką karierę na całym świecie i zdecydowanie zdystansowała najstarszą przedstawicielkę specjalizacji lekarskich.

Dlaczego tak się stało? Co jest przyczyną tak burzliwego rozwoju kardiologii?

Niewątpliwie niezdrowy tryb życia, jaki prowadzą współcześni ludzie, sprzyjający masowemu występowaniu schorzeń sercowo-naczyniowych, jest główną przyczyną rozwoju kardiologii.

Druga przyczyna to posługiwanie się przez kardiologię szerokim spektrum urządzeń medycznych, których produkcja jest potężnym biznesem. A nic tak nie ożywia ludzkich działań jak wizja zrobienia udanego biznesu.

Monitory, stymulatory, programy informatyczne, sprzęt wizualizujący zabiegi, stenty, aparaty do wykonywania EKG , do mierzenia ciśnienia krwi – to wszystko jest wielkim biznesem. Dla przykładu: sam sprzęt do pomiarów ciśnienia krwi generuje obroty szacowane na 1 mld dolarów rocznie.

Niezdrowy tryb życia i kosztowne naprawianie jego skutków wymaga od czasu do czasu podsumowania wyników prowadzonych działań. Podsumowanie osiągnięć naukowych odbywa się na zjazdach, konferencjach, kongresach.

Jak wygląda oś czasu rozwoju kardiologii w Polsce? Przejrzałam moje archiwa, przestudiowałam różne dane historyczne i mogę powiedzieć, że na lekarskim szlaku kroczę ramię w ramię z kardiologią pod rękę.

Moje spotkania z kardiologią na osi czasu

1950 – powstaje Sekcja Kardiologiczna Towarzystwa Internistów Polskich (TIP).

1954 – pierwsza konferencja Sekcji Kardiologicznej TIP w Łodzi.

1962 – rozpoczynam studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Kardiologia ma dwanaście lat, ja siedemnaście – można więc powiedzieć, że obie jesteśmy nastolatkami.

1962 – powstaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz oddział warszawski PTK, przewodniczącym zostaje prof. Feliks Bolechowski i pełni tę funkcję do 1979 roku (https://www.ptk.waw.pl/).

1963 – powstaje oddział wrocławski PTK
(http://www.wroclaw.ptkardio.pl/files/articles/12/historia_powolania_do_zycia_oddzialu_wroclawskiego.pdf).

1966 – liczba członków PTK osiąga 550 osób.

1968 – rozpoczynam pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 59 (alternatywny adres to ulica Lindleya 4).

1970 – liczba członków PTK wzrosła do 705 osób.

W maju tego roku moi starsi koledzy wybierają się na konferencję PTK do Łodzi, zachęcają mnie do uczestniczenia w niej. Ruszam więc na pierwsze spotkanie z Wielkim Światem Kardiologii, które tak wspominam w mojej książce Złoty Dyplom Lekarza:

„Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam staż podyplomowy, wybierało się na kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi w 1970 roku. Prawdopodobnie za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej. Jak cię widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie i za całą stażową pensję (1400 złotych!) nabyłam granatową sukienkę z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym z biało-czerwonym paskiem wokół szyi i rękawów. Koszty ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe i przejazd pociągiem do Łodzi. Noclegi w Grand Hotelu, wprawdzie w pokoju dzielonym z dwiema innymi koleżankami, ale było na bogato pod każdym względem. Obrady odbywały się w Teatrze Powszechnym, niezbyt odległym od Grand Hotelu. Gorącym tematem były zasady funkcjonowania powstających wówczas oddziałów reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały swoje wyniki leczenia zawałów serca, w owych latach niezbyt dobre.

Zostałam w tamtym czasie współautorką trzech doniesień naukowych o tematyce kardiologicznej. Były więc powody, abym uczestniczyła w kolejnych konferencjach – w Bydgoszczy i Krakowie. Wydaje mi się, że konferencje odbywały się bez dekorowania uczestników tak modnymi obecnie identyfikatorami. Przesyłało się przekazem pocztowym należną kwotę i z pokwitowaniem zgłaszało do obsługi zjazdu, który odhaczał ten fakt i wydawał program konferencji.”
(https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/Krystyna%20Knypl%20Zloty%20dyplom%20lekarza-WWW.pdf)

Czas płynie, powstają kolejne oddziały terenowe PTK.

1972 – pierwszy zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Gdańsku.

1973 – prezesem PTK zostaje prof. Jan Kwoczyński, wybitny kardiolog o międzynarodowych kontaktach.

1974 – bronię doktoratu Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/8-artykuly-gdl/47-refleksyjne-i-bardzo-osobiste-rozwazania).

1975 – publikuję artykuł Zastosowanie ultrasonografii do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego, Łapińska K. (moje nazwisko panieńskie), „Kardiologia Polska” 1975,18(5),439-46.

1976 – publikuję artykuł Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients with hypertension), Łapińska K., Deka A., „Kardiologia Polska” 1976,19(6),483-7.

1977 – zostaję członkiem PTK, moja legitymacja członkowska jest podpisana przez prof. Jana Kwoczyńskiego.

Krystyna Knypl legitymacja PTK

„W styczniu 1977 roku zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-poranny-blog-redaktor-naczelnej/77-polskie-towarzystwo-kardiologiczne).

Dzięki staraniom profesora Jana Kwoczyńskiego przyjeżdżają do Polski wybitni kardiolodzy amerykańscy, członkowie American College of Cardiology – prof. Dean Mason z Uniwersytetu w Kalifornii oraz John Collins jr z Harvardu. Odbywają się konferencje z ich udziałem 25-28 maja w Krakowie i 28-29 maja w Warszawie. Uczestniczę w konferencji w Warszawie, uroczyste otwarcie odbywa się w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu, a wykłady w Klinice Pediatrycznej przy ul. Marszałkowskiej 24.

1977 – publikuję artykuł Ciśnienie tętnicze a poziom katecholamin we krwi u chorych ze świeżym zawałem serca (Arterial blood pressure and catecholamine level in patients with acute myocardial infarction), Sznajderman M., Januszewicz W., Wocial B., Łapińska K., „Kardiologia Polska” 1977,20(1),63-6.

1978 – publikuję artykuł Wielkość lewego przedsionka – porównanie kryteriów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych (Size of the left atrium – comparison of echocardiographic and electrocardiographic criteria), Łapińska K., Deka A., Torbicki A., Dąbrowska B., „Kardiologia Polska” 1978,21(2),133-8.

1979 – 16-17 października uczestniczę w seminarium Adanaced Echocardiography w Londynie, gdzie wykładowcą jest prof. Arthur E. Weyman, pionier badania zastawki płucnej.

1980 – publikuję artykuł Obraz echokardiograficzny przerwanej przegrody międzykomorowej w przypadku świeżego zawału serca (Echocardiographic findings in ventricular septum rupture in acute myocardial infarction), Chlebus H., Kancelarczyk W., Łapińska K., Raczyński J., Walczak E., „Kardiologia Polska” 1980,23(3),261-265.

1980 – 11-12 maja uczestniczę w konferencji PTK w Polanicy Zdroju, na którą podróżuję z prof. Jolantą Chodakowską. Gościem konferencji jest dr Marius Barnard, starszy brat Christiana, obaj jako pierwsi na świecie dokonali przeszczepu serca.

Wykład dr. Mariusa Barnarda odbywa się przy świecach w Domu Zdrojowym i jest dla mnie nowym elementem w poznawaniu kardiologii. Marius Barnard podczas tego pobytu w Polsce odwiedził także Klinikę Kardiochirurgii w Łodzi na zaproszenie prof. J. Molla, odbyła się z tej okazji konferencja prasowa (https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/735553,Christiaan-Barnard-jako-pierwszy-w-swiecie-przeszczepil-ludzkie-serce).

O pierwszych przeszczepach: https://dzienniklodzki.pl/50-lat-temu-w-lodzi-doszlo-do-pierwszego-w-polsce-przeszczepu-serca-wykonal-go-prof-jan-moll/ar/13781255.

BarnardDziennik Popularny1980nr102

1981 – publikuję artykuł Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym (Use of echocardiography for cardiac evaluation in arterial hypertension), Deka-Starosta A., Knypl K., „Kardiologia Polska” 1981,24(11-12),815-20.

1981 – prezentacja doniesienia „Echocardiogram in scleroderma” na 4th Symposium on Echocardiology, Rotterdam 24-26 czerwca.

1986 – publikuję artykuł Wpływ palenia papierosów na układ krążenia (The effect of cigarette smoking on the circulatory system), Knypl K., „Kardiologia Polska” 1986,29(2),144-148.

1987 – publikuję artykuł Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego (Cordipin in management of essential hypertension), Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W., „Kardiologia Polska” 1987,30, suppl.3-8.

1988 – publikuję artykuł Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic measurement of arterial blood pressure), Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M., „Kardiologia Polska” 1988,31,suppl.2, 77-84

1988 – publikuję artykuł Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (The influence of long-term treatment with nifedipine on the activity of the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension), Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J., „Kardiologia Polska” 1988,31, suppl.8-15.

1995 – 31 sierpnia – 2 września uczestniczę w kongresie PTK w Warszawie, który odbywa się w Teatrze Wielkim. Szybko załatwiam więc polikliniczne obowiązki i z szaroburego szpitala przenoszę się do kolorowego świata kongresu.

identyfikator57kongresPTK1995 DSC05584 400

Słoneczna pogoda sprzyja zagospodarowaniu przestrzeni placu Teatralnego, na którym ustawiono wielkie namioty – firmy farmaceutyczne prezentują w nich swoją ofertę. Także wydawcy przedstawiają najnowsze książki i czasopisma.

Wśród stoisk jest przedstawicielstwo European Society of Cardiology. Można dostać zawrotu głowy! Kolejny rok przynosi jeszcze większe przeżycia. Ich ukoronowaniem jest mój pierwszy wyjazd na kongres European Society of Cardiology w Barcelonie (1999).

1999 – uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Barcelonie (28 sierpnia - 1 września), a potem w kongresie PTK w Warszawie (16-18 września), na którym siedzę z miną bywalczyni.

identyfikatorIIIMiedzKongresPTK1999DSC05583 400

 KK bywalczyni1999 660

2001 – uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Sztokholmie

2002 – uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Berlinie

2004 – publikuję artykuł Częstość zażywania leków OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą (The frequency of use OTC drugs in patients with hypertension and diabetes), K. Knypl, B. Dubno, Pol.Przegl.Kardiol. 2004,6, supl.1,S120.

2004 – uczestniczę w kongresie PTK i publikuję artykułu Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardiology), Knypl K., „Przewodnik Lekarza” 2004,8,108-109.

2006 – publikuję artykuł Co rozstrzygnęło badanie FIELD? What is decisive in the FIELD Study?, Knypl K., „Kardiologia Polska” 2006,64,1.

2007 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, odbywa się prezentacja doniesienia plakatowego Jakie są obawy i pytania dotyczące układu krążenia zadawane przez internautów? (What are the concerns and questions about cardiovascular system asked by internet users?), Knypl K., Zaborska A., Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9, supl.1,32, abstr. nr 17.

2007 - uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Wiedniu

2009 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie plakatowe Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? (Hypertension – what ask internet users?), Knypl K., Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11 ,suppl.1,19-42, abstr. nr 22, s.29.

2010 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie plakatowe Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym (The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients hospitalized in internal department), Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W., Bar-Andziak E., Pol.Przegl.Kardiol. 2010,12, suppl.2,s.18, abstr. nr 3.

2010 - uczestniczę w  kongresie European Society of Cardiology w Sztokholmie

2011 - uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Paryżu

2013 - uczestniczę w kongresie European Society of Cardiology w Amsterdamie

2014 – publikuję artykuł Sporty zimowe a przebyty zawał serca (Winter sports and having a heart attack), Knypl K., „Gazeta dla Lekarzy” 2014,1,4.

2014 – publikuję artykuł Kardiologiem być i śmietankę pić (Beingcardiologist and drink the cream), Knypl K., „Gazeta dla Lekarzy” 2014,7,13, w którymi między innymi piszę:

Kardiolodzy mają powody do dumy – stworzyli sieć doraźnej pomocy w ostrych stanach wieńcowych, mają dobrze wycenione procedury interwencyjne, szkolą kolejne roczniki specjalistów i są zorganizowanym środowiskiem mówiącym jednym głosem. Żadna inna specjalność nie może się pochwalić podobnym połączeniem atutów.”

2014 – Otrzymuję zaproszenie z „e-Journal of Cardiology Practice” do współpracy

e journal of cardiology practice mini

2017 – Uczestniczę jako dziennikarz akredytowany w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/423-krajowe-zycie-naukowe).

2018 – publikuję artykuł Stymulatory i inne zmory (Stimulators and other nightmares) Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,2,7.

2019 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”, czasopisma wydawanego przez European Society of Cardiology, publikuję artykuł Control of hypertension – should doctors roll up their sleeves or open their minds to new forms of communication?, https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleeves-or-open-their-min.

ESCmojart2660

2020 – publikuję artykuł Matki Założycielki polskiej kardiologii i hipertensjologii (Mothers of the Founder of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla Lekarzy” 2020,8,19.

2020 – publikuję artykuł Fascynujące życiorysy Matek Założycielek polskiej kardiologii i hipertensjologii (Fascinating biographies of the Mothers of the Founders of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla Lekarzy” 2020,8,20.

2020 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”, czasopisma wydawanego przez European Society of Cardiology, publikuję artykuł The abdominal aortic artery aneurysm and cardiovascular risk factors, https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-risk-factors.

ESCartykulmoj1660

2020 – publikuję artykuł Moje spotkania z kardiologią – kongresy PTK, publikacje, refleksje, „Gazeta dla Lekarzy” 2020,10,…

Krystyna Knypl

krystyna knypl esc400

Ilustracje z archiwum autorki

GdL 10_2020