Zdrowie publiczne oraz choroby zakaźne

Moje spotkania

Krystyna Knypl

Mój dyplom lekarza ma 50+ lat. Na kolejnych etapach pracy zawodowej zdobywałam różne umiejętności. Poza chorobami wewnętrznymi, kardiologią i hipertensjologią interesuję się zdrowiem publicznym oraz chorobami zakaźnymi.

Zainteresowania zagadnieniami zdrowia publicznego i chorób zakaźnych sięgają moich lat studenckich. Uczyłam się tego przedmiotu z podręcznika Higiena ogólna pod red. prof. Marcina Kacprzaka. Mój osobisty egzemplarz był i jest niezwykle cenny, zawiera bowiem dedykację profesora oraz autografy wszystkich współautorów. Książkę tę, wydaną po raz pierwszy przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w 1962 roku, otrzymała moja matka Halina Łapińska od prof. Marcina Kacprzaka, ponieważ była jej redaktorem.

Zainteresowanie moje chorobami zakaźnymi rozwijało się także pod wpływem wykładów prof. Bertolda Kassura, o którym po latach dowiedziałam się, że podczas Powstania Warszawskiego był obrońcą Reduty Kaliskiej położonej nieopodal mojego domu na Ochocie.

Cztery etapy

Moje zdobywanie doświadczenia w zakresie zdrowie publicznego i chorób zakaźnych  można podzielić na następujące segmenty:

# praktyka na pierwszej linii frontu podczas epidemii grypy Hong-Kong

# poznawanie struktur organizacji ochrony zdrowia

# konferencje organizowane przez Komisję Europejską

# śledzenie informacji na temat przebiegu pandemii SARS-CoV-2.

Doświadczenie w każdej dziedzinie warto zdobywać, zaczynając od pierwszej linii frontu. Miałam taką możliwość, ponieważ w 1969 roku pracowałam przy zwalczaniu pandemii grypy Hong-Kong. Wszystkich stażystów oddelegowano do pracy w ówczesnych poradniach rejonowych. Pracowałam w poradni przy ul. Niemcewicza, znam ten teren z racji zamieszkania. Niepowtarzalne doświadczenie wizyt domowych, na których wszyscy pacjenci mieli gorączkę powyżej 40oC. Przetrwałam ja i moi pacjenci.

Kaliska przychodnia400

Przychodnia na parterze bloku u zbiegu ulic Kaliskiej i Niemcewicza w Warszawie

W latach 90., gdy nadeszły zmiany w strukturze ochrony zdrowia, z zainteresowaniem zgłębiałam historyczne materiały o przedwojennych kasach chorych, które otrzymałam od jednego z moich pacjentów. Napisałam potem kilkanaście artykułów.

 • Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (Public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,14(31),8-9
 • Problemy Kas Chorych w II Rzeczpospolitej. (The problems of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,3-4(33/34),12-13
 •  „Wiadomości Kas Chorych” pismo Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych w II Rzeczpospolitej („Wiadomości Kas Chorych” – journal of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,3-4(33/34),13-15
 • Największe Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (The biggest regional departments of the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),22-24
 • Ubezpieczenia społeczne na świecie – jak to się zaczęło? (Public health insurance in the world – how did it begin?) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),21-22
 • Obowiązki pracodawców wobec kas chorych w II Rzeczpospolitej (Employers’ duties to the public health care system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,6(36)23-24
 • Zakres świadczeń realizowanych przez kasy chorych w II Rzeczpospolitej (Medical benefits in the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,6(36),22-24
 • Władze oraz pracownicy kas chorych w II Rzeczpospolitej (Authorities and employees of the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,7(37),19-20
 • Receptariusz kas chorych w II Rzeczpospolitej (Public health insurance system – drug prescription rules in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,7(37),21-22
 • Budżet Kas Chorych w II Rzeczpospolitej (The budget of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),19-21
 • Kasa Chorych m. Warszawy w latach 1920-30 (Public health insurance system in Warsaw 1920-1930) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),21-22
 • Ostatni numer „Wiadomości Kas Chorych” (The last issue of „Wiadomości Kas Chorych”) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,9(39),10-11
 • Świadczenia medyczne dla inwalidów wojennych w II Rzeczpospolitej (Medical benefits for veterans in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,9(39),11-12
 • Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej – czy historia może się powtarzać? (Public health insurance system in Poland in the years 1918-1939 – can history repeat itself?) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3(41),66-66
 • Profilaktyka w Branżowej Kasie Chorych (Prophylaxis in military health care system) Knypl K. Służba Zdrowia 2000,27-29, 3-10 listopada

identyfik unijne300

Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej

Przemiany lat 90. pozwoliły mi na odbycie serii szkoleń w ramach akredytacji dziennikarskich na konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską. Mam w pamięci niezwykłe spotkanie w Brukseli, podczas którego prof. Rolf Martin Zinkernagel, laureat Nagrody Nobla, zadał dziennikarzom pytanie:

– Co jest największym wyzwaniem dla współczesnej medycyny?

Dziennikarze podawali różne nieuleczalne choroby. Profesor wysłuchał odpowiedzi i powiedział:

Największym wyzwaniem dla medycyny są zachowania współczesnego człowieka.

Wreszcie kolejny etap mojej edukacji w zagadnieniach zdrowia publicznego to pandemia COVID-19, która spowodowała, że dzień rozpoczynam od przeglądu wiadomości serwisów prasowych.

Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej otworzyło się przed nami wiele drzwi. Dla mnie były to między innymi konferencje organizowane przez Komisję ds. Zdrowia i Żywności.

Uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz w konferencjach poświęconych chorobom nowotworowym, bólowi przewlekłemu, chorobom rzadkim, transplantacji i donacji narządów, komórkom macierzystym, problematyce HIV/AIDS, zdrowiu migrantów, antybiotykooporności, zagrożeniom dla zdrowie publicznego oraz programom zdrowotnym Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską zaowocowało wieloma artykułami, które zostały opublikowane na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

Koniec roku 2019 zmienił ludziom wszystkie plany. Zainteresowaliśmy się koronawirusami, a to zapoczątkowało serię publikacji na temat SARS-CoV-2.

Zagadnienia związane ze zwalczaniem pandemii, organizacją szczepień, mutacjami SARS-Co-V-2 będą prawdopodobnie głównymi tematami w 2021 roku. Zdrowie publiczne i choroby zakaźne z kopciuszka inwestycyjnego awansowały do głównego nurtu w ochronie zdrowia. Pytaniem otwartym pozostaje kwesta, czy szczegółowe kierunki owej inwestycji zostały trafnie wytypowane.

 Tekst i zdjęcie
Krystyna Knypl

GdL 1_2021