Globalny wymiar cyklu "Medycyna oparta na wspomnieniach"

Krystyna Knypl

Intencją cyklu wspomnień "Medycyna Oparta na wspomnieniach" było utrwalenie pamięci o moich Koleżankach i Kolegach oraz Nauczycielach medycyny. Poza serią wspomnień opublikowanych w Gazecie dla Lekarzy napisałam felieton "Medicine based on memories" ( https://app.sermo.com/profile/2233157/overview/post/1009048), globalnym / amerykańskim portalu Sermo dla lekarzy, na którym jest zarejestrowanych ponad 800 tysięcy użytkowników ze 150 krajów całego świata. Przed kilkoma dniami wydawca Sermo umieścił mój felieton w mailingu do Czytelników. Wkrótce po rozesłaniu korespondencji przeczytałam głos w dyskusji: These paragraphs sound like the opening of a book. Please continue (Te akapity brzmią jak otwarcie książki. Proszę kontynuować... - napisała koleżanka ze Stanów Zjednoczonych. Miła inspiracja - chyba napiszę książkę...

Medy wspo

Wkrótce po rozesłaniu korespondencji przeczytałam głos w dyskusji: These paragraphs sound like the opening of a book. Please continue (Te akapity brzmią jak otwarcie książki. Proszę kontynuować... - napisała koleżanka ze Stanów Zjednoczonych. Miła inspiracja - chyba napiszę książkę...

Krystyna Knypl

GdL 10/2022