Nadciśnienie tętnicze – raport o związkach osobistych z hipertensjologią

Krystyna Knypl

Raporty i nieformalne związki są teraz na czasie. Moje relacje z hipertensjologią mają charakter luźnego związku pełnego gorących uczuć, odejść i niespodziewanych powrotów… samo życie!
Współczesna hipertensjologia za matką ma internę, za ojca postęp wiedzy, a za starszą siostrę kardiologię. Matka interna nie każdemu dała szansę zostania kardiologiem, nawet gdy się o nią ubiegał, to słyszał w odpowiedzi, że jego znakomite miejsce pracy nie wymaga posiadania specjalizacji z kardiologii. Nie pozostawało nic innego, jak słuchać frazy byłem u internisty, który skierował mnie do specjalisty i czekać na lepsze czasy, które po latach nadeszły. Spójrzmy na zagadnienie w historycznej perspektywie.

Kilka dat związanych z ciśnieniem krwi

 • 1628 – Wiliam Harvey publikuje Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus.
 • 1733 – Stephen Hales mierzy po raz pierwszy ciśnienie krwi (u konia).
 • 1833 – Richard Bright opisuje związek między chorobą nerek a przerostem mięśnia sercowego.
 • 1836 – Scipione Riva-Rocci konstruuje sfigmomanometr.
 • 1905 – Nikołaj Korotkow opisuje tony słyszalne nad tętnicą podczas pomiaru ciśnienia krwi.
 • 1911 – Eberhardt Frank wprowadza nazwę nadciśnienie samoistne.
 • 1928 – Mayo Clinic wprowadza termin nadciśnienie złośliwe.
 • 1948 – rozpoczyna się Framingham Heart Study.
 • 1950 – odkryto chlorotiazyd.
 • 1959 – odkryto hydrochlorotiazyd.
 • 1964 – odkryto propranolol.
 • 1966 – powstaje International Society of Hypertension.
 • 1977 – odkryto kaptopril.
 • 1980 – powstaje Sekcja Nadciśnieniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • 1983 – powstaje European Society of Hypertension.
 • 1987 – powstaje Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
 • 1997 – PTNT zaczyna wydawanie dwumiesięcznika „Arteria Hypertension”.

Moje aktywności związane z hipertensjologią

1968

 • 29 lutego ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Warszawie i podjęłam pracę w charakterze lekarza w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.

1972

 • Wygłosiłam referat na posiedzeniu Towarzystwa Internistów Polskich o nadciśnieniu tętniczym w przebiegu raka kory nadnerczy przebiegającym z hiperaldosteronizmem (był to szesnasty przypadek na świecie).
 • Publikacja opisu tego przypadku (pod panieńskim nazwiskiem Łapińska): Carcinoma of the adrenal cortex with hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W. J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9 IF 5,605.

1975

 • Publikacja Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia Polska 1975,18(2),161-66.

1976

 • Publikacja Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym Łapińska K., Deka A. Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7.

1981

 • Publikacja Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym Deka-Starosta A., Knypl K. Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20.

1982

 • Rozpoczynam pracę w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie. Jest to najstarsza poradnia nadciśnieniowa w Polsce.

1985

 • Publikacja Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985, abstract 250.

1986

 • Publikacja Wpływ palenia papierosów na układ krążenia Knypl K. Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148.
 • Publikacja Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J., Kozakowska E. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 – sept.6, 1986.
 • Publikacja Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W., Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30.

palenie papierosow Rys 2 1 660Ciśnienie krwi przed wypaleniem papierosów i później – wyniki moich badań 

1987

 • Publikacja Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8.
 •  Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku Knypl K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73.

1988

 • Publikacja Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292.
 • Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15.
 • Publikacja Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891.
 • Publikacja Automatyczny pomiar ciśnienia krwi Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.2,77-84.

1989

 • Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296.
 • Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Chodakowska J., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300.

1991

 • Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34.

1992

 • Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym zastosowanie angiopressu (kaptoprilu) w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
 • Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym pressocard (labetalol) w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

1993

 • Uczestniczyłam w konferencji Serce w nadciśnieniu tętniczym na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wykład wygłosił prof. F. Messerli.
 • Publikacja Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900.
 • Publikacja Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153.
 • Publikacja Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331.
 • Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.Wewn. 1993,90(95),95-104.

1996

 • Uczestniczyłam w konferencji Diuretyki w nadciśnieniu tętniczym w Teatrze Polskim w Warszawie, podczas której wykład wygłosił prof. Norman M. Kaplan.

1988

 • Zostałam członkiem PTNT (do 2013 r.).

1999

 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie (11-15 czerwca).

identyfikatoESHMilan1999 r300

abstract book img977 300

 • Złożyłam wniosek o przyznanie mi tytułu specjalisty ESH (9.09.1999).
 • Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,8(4), 29-31.
 • Publikacja Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,7(3),15-18.
 • Publikacja Diagnostyka nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14.

2000

 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Goeteborgu (29 maja – 1 czerwca).

identyfikato ESHgoeteborg2000 400

Kongres w Goeteborgu był dziesiątym z kolei kongresem ESH, tak pisałam o nim w artykule Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Goeteborgu („Medycyna Rodzinna” 2000,11,26-27):

Gości powitali organizatorzy kongresu prof. Lennart Hansson oraz prof. Thomas Hednar. Organizatorzy przypomnieli, że w roku 1979 odbył się w Goeteborgu Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadciśnieniowego, a w jego otwarciu uczestniczył król Szwecji. Tym razem również zabiegano o obecność króla, jednak musiał on w tym samym czasie pełnić obowiązki gospodarza wobec delegacji rządu japońskiego.

Goeteborg adresy powitalne500

Program kongresu z  słowami powitalnymi od króla Szwecji, rektora uniwersytetu w Goetegorgu oraz prof. A. Zanchettiego

 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25.
 • Publikacja Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27.
 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26.
 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21.

2001

 • Otrzymałam tytuł specjalisty European Society of Hypertension.
 • Uczestniczyłam w konferencji Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (27-28 kwietnia).
 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie (15-19 czerwca).
 • Publikacja Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251.
 • Publikacja Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001 Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203.
 • Publikacja Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64.
 • Publikacja Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128.
 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1 Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,13(2),58-60.
 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4.

abstract book img978 300

2002

 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension / International Society of Hypertension w Pradze (23-27 czerwca).
 • Publikacja Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14.
 • Publikacja Indywidualizacja terapii hipotensyjnej Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45.
 • Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część I Knypl K. Ordynator Leków 2002,5,18-22.
 • Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część II Knypl K. Ordynator Leków 2002,6,38-41.
 • Publikacja Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego Knypl K. Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (opracowanie monograficzne) Knypl K. Nowa Medycyna 2002,114(1),4-44,370-A.

2003

 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie (13-17 czerwca).

aa2146 kopia400

abstract book img979 300

 • Napisałam i wydałam książkę Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym 220 stron.
 • Publikacja Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Rojek-Trębicka J. Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146.
 • Publikacja Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29.
 • Publikacja Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Trzepla E. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34.
 • Publikacja Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,103-107.
 • Publikacja Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334.
 • Publikacja Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77.
 • Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53.
 • Publikacja Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58.
 • Publikacja Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50.
 • Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. 2003,8,13-17.

2004

SaoPaulo2004 015 1 660

 • Otrzymałam travel grant International Society of Hypertension i uczestniczyłam w kongresie naukowym tego stowarzyszenia, prezentując 3 doniesienia w São Paulo w Brazylii (15-19 lutego).

Certyfikat uczest MIMA660

 • Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Paryżu (13-17 czerwca).
 • Uczestniczyłam w kongresie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (21-23 października).
 • Publikacja Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,
  7-8,10-13.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55.
 • Publikacja XIV Kongres European Society of Hypertension Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39.
 • Publikacja Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36.
 • Publikacja Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A. Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004.
 • Publikacja Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305.
 • Publikacja Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw N. Jabłońska, K. Knypl, A. Doboszyńska, A. Cezak J.Hypertension 2004,vol.22,S238.
 • Publikacja Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension 2004,vol.22, S221.
 • Publikacja Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168.
 • Publikacja Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99.
 • Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33.
 • Publikacja Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8.
 • Publikacja Kongres International Society of Hypertension w São Paulo Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87.
 • Publikacja Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479.
 • Publikacja Quality of life among different groups of hypertensive patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722.
 • Publikacja Hypertensive therapy expectations among different groups of patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092.
 • Publikacja Polemika „Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowe możliwości terapeutyczne” Knypl K. Essentia Medica 2004,5,74.

abstract book img981 300abstract book img980 300

2005

 • Uczestniczyłam w kongresie International Society of Hypertenion w Cancun, 17-21 kwietnia.
 • Uczestniczyłam jak akredytowany dziennikarz w kongresie American Society of Hypertension w San Francisco, 14-18 maja.
 • Publikacja Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension Knypl K. Nadciśnienie Tętnicze 2005.
 • Publikacja Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów geriatrycznych Knypl K. Geriatria Polska 2005,1(3),87-90.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44.
 • Publikacja Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005 Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105.
 • Publikacja The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226.
 • Publikacja The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension 2005, 23, suppl.2, abstr.P1.225,p.S85.
 • Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych (Treatment of hypertension in geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,23-30.

2006

 • Zdałam egzamin z hipertensjologii.
 • Przeprowadziłam wywiad prof. Louisem Ignarro, laureatem Nagrody Nobla w medycynie.
 • Publikacja Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2006,2,61-67.

2007

 • Napisałam i wydałam książkę Podręcznik hipertensjologii Warszawa 2007 (339 stron).
 • Komentarz do artykułu Sód i potas w patogenezie nadciśnienia tętniczego Knypl K. Kardiologia po Dyplomie 2007,6,34-35.

2008

 • Zostałam członkiem European Society of Hypertension (do 2013).

abstract book img982 300

2009

 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? Knypl K. Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42, abstr. nr 22, s.29.

2010

 • Publikacja Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E. 14th International Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730.

2012

 • Publikacja Leczenie nadciśnienia u starszych osób Gazeta dla Lekarzy 2012,1,7-10.

2013

 • Publikacja Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego: Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć Gazeta dla Lekarzy 2013,9,6.
 • Publikacja Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Gabinet Prywatny 2013,2,36 .
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze a żywienie Knypl K., Diabetyk 2013,5,25.
 • Publikacja Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny Knypl K., Diabetyk 2013,6,24.
 • Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia Knypl K. Diabetyk 2013,8,24.

2014

 • Otrzymałam dyplom uznania World League of Hypertension za promocję diety oz ograniczeniem soli na poziomie populacyjnym.
 • Publikacja Nie zachwyciły mnie najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego JNC 8 Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2014,2,15.
 • Publikacja Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2014,9,9.

2015

 • Publikacja Domowe pomiary ciśnienia krwi Knypl K. Diabetyk 2015,2,22.

2016

 • Publikacja Hipertensjolog w Paryżu Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,3,29.
 • Publikacja Moje dawne kongresy hipertensjologiczne Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,12,24.

2017

 • Publikacja Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,5,21.
 • Publikacja Dno oczu w nadciśnieniu tętniczym w ujęciu historycznym Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,8,16.

2018

 • Uczestniczyłam w konferencji PTNT w Warszawie.
 • Publikacja Ból głowy przy czytaniu wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,8,11.
 • List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,12,5.
 • Publikacja 40 lat polskiej hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,12,18.
 • Publikacja Powikłania sercowo-naczyniowe. Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze Knypl K. Diabetyk 2018,10,18.

2019

 • Publikacja Czy hipertensjolog znajdzie pracę w Dakarze? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,1,5.
 • Publikacja Komu hipertensjologia podnosi ciśnienie krwi? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,3,15 .
 • Przeprowadziłam seminarium w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na temat Wpływ nadciśnienia tętniczego na serce i układ krążenia.
 • Uczestniczyłam w European Forum on Hypertension (Gdańsk, 9-10 maja).
 • Uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz w The 2nd Congress on Hypertension in Children and Adolescents (24-26 maja)
 • Publikacja gry planszowej Hipertensjolog na torze przeszkód http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/775-hipertensjolog-na-torze-przeszkod.
 • Research Gate przysłało do mnie e-mail, którego temat brzmiał: „Krystyna, people are reading your work". To jest news! – pomyślałam i podążyłam jego śladami. Okazuje się, że w „American Journal of Cardiovascular Drugs” jest cytowana praca, której jestem pierwszym autorem. IF pisma 2,741. Jak kogoś kariera zaatakuje, to nie ma ratunku!

potential protective role400

Artykuł w którym jest cytowana moja praca

Oto cytowana praca

574 knypl k660

Estulic (gunafacyna) kiedyś w leczeniu nadciśnienia, teraz w ADHD.Jak dziwnie toczą się losy leków i ludzi...

Telemedycyna na przykładzie doświadczeń osobistych oraz hipertensjologii

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/851-telemedycyna-na-przykladzie-hipertensjologii

2020

Opublikowłam A Teoria mozaikowa:hipertensjolog i baletnica

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/1062-teoria-mozaikowa-hipertensjolog-i-baletnica

Matki Założycielki polskiej kardiologii i hipertensjologii z wizytą na Sermo, największym portalu dla lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1046-matki-zalozycielki-polskiej-kardiologii-i-hipertensjologii-z-wizyta-na-sermo-najwiekszym-portalu-dla-lekarzy

Diagnozy szybkie, diagnozy powolne 

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1161-diagnozy-szybkie-diagnozy-powolne

Wspominając prof Normana M. Kaplana 

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1116-wspominajac-prof-normana-m-kaplana

2021

Kongres European Society of Hypertension w Mediolanie (1999)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1513-kongres-european-society-of-hypertension-w-mediolanie-1999

Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

GdL 9_2019