Korespondencja „Gazety dla Lekarzy” z Ministerstwem Zdrowia

„Gazeta dla Lekarzy” skierowała do Ministerstwa Zdrowia pytanie o termin zakończenia prac nad przepisami dotyczącymi stwierdzania zgonu. Oto odpowiedź rzecznika prasowego MZ.

Ilustracja

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Zdrowia

MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Prasy i Promocji
MZ-BP-P-0620-8404-2/AP/13

Warszawa, 2013-07-09

Pani
Krystyna Knypl
Gazeta dla Lekarzy

Szanowna Pani Redaktor,
w nawiązaniu do Pani pytań w sprawie prac legislacyjnych dotyczących stwierdzania zgonu i jego przyczyny, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Niewątpliwie zarówno akty wykonawcze regulujące tematykę stwierdzenia zgonu i procedurę wydawania karty zgonu jak i cała problematyka uregulowana w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych wymaga nowych uregulowań prawnych odpowiadających rzeczywistości społecznej, gospodarczej i administracyjnej.
Problem niewystarczającej liczby podmiotów uprawnionych do stwierdzenia zgonu i wystawiania kart zgonu w świetle obecnie obowiązujących przepisów wynika zarówno z dezaktualizacji pojęć w nich stosowanych, jak i nowego systemu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
W związku z tym konieczne jest opracowanie nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która będzie całościowo regulowała tematykę stwierdzania zgonu. Minister Zdrowia upoważnił Głównego Inspektora Sanitarnego do opracowania i prowadzania prac legislacyjnych nad projektem nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Obecnie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym prowadzone są prace nad wstępnym projektem ww. ustawy.
Niemniej jednak opracowanie nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wymaga zaangażowania i współpracy wielu innych resortów, stąd też trudno w chwili obecnej wskazać planowany termin zakończenia prac nad ww. projektem.
Z poważaniem,

Krzysztof Bąk
Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia