Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum

Korespondencja własna z Brukseli

Krystyna Knypl

Stolica Zjednoczonej Europy jest miejscem wielu inicjatyw, także w zakresie medycyny. Strukturą, która zajmuje się ich wdrażaniem, jest Innovative Medcine Initiative (IMI). 13 maja 2013 r. odbyło się doroczne forum, na którym przedstawiono osiągnięcia w zakresie badań na schorzeniami mózgu.

2013-IMI-5187

2013-IMI-5224

Program

Program obrad obejmował wystąpienia przedstawicieli struktur Unii Europejskiej oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych przedsięwzięć badawczych.

Dyrektor wykonawczy IMI Michel Goldman, który otworzył obrady, omówił dotychczasowe wsparcie UE dla badań nad mózgiem.

Z uwagi na rosnącą liczbę obywateli krajów unijnych cierpiących na schorzenia neurologiczne poszukiwanie nowych metod leczenia oraz diagnozowania tych schorzeń jest jednym z ważniejszych zadań.
Mimo iż wiemy stosunkowo dużo o schorzeniach neurodegeneracyjnych, a gromadzenie wiedzy ułatwiają dostępne szeroko programy informatyczne, to wyciąganie wniosków, które da się przełożyć na praktykę kliniczną, nie jest łatwe.

2013-IMI-5193

Zagadnieniu temu był poświęcony wykład prof. Richarda Frackowiaka z Kliniki Neurologicznej w Lozannie.

Profesor zwrócił uwagę, że mamy obecnie wiele metod badania mózgu, które dostarczają obszernych danych na temat schorzeń, ale nie dysponujemy holistyczną koncepcją interpretacji tych badań. Istnieje potrzeba integracji uzyskiwanych wyników i zdaniem profesora Frackowiaka jest to zadanie dla nowej dyscypliny – informatyki medycznej.

Innego rodzaju problemy zostały przedstawione w wykładzie reprezentanta Neuroscience Technologies. Wykładowca omówił problemy związane z diagnozowaniem i leczeniem bólu przewlekłego, który jego zdaniem jest odrębną i samodzielną jednostką chorobową. Zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka koncepcja bólu przewlekłego jako jednostki chorobowej. Do tej pory ból, podobnie jak gorączka, uważany był za jeden z objawów występujących w wielu schorzeniach. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie biomarkerów bólu przewlekłego oraz nowych leków na to schorzenie.

2013-IMI-5345

Bardzo interesujące dane przedstawił przedstawiciel F. Hoffman – La Roche na temat podjętych niedawno badań nad autyzmem. Nad schorzeniem tym do niedawna nie prowadzono żadnych szerzej zakrojonych badań klinicznych, nie ma wypracowanych wytycznych ani strategii postępowania, a rodzice dzieci cierpiących na autyzm nie bardzo mają do kogo się zwrócić o poradę i pomoc. Cenną inicjatywą w tym obszarze jest portal http://www.autismspeaks.org.

Sporo uwagi poświęcili różni wykładowcy chorobie Alzheimera. Zwracano uwagę na długi okres dzielący wystąpienie objawów od postawienia rozpoznania. Obecni na konferencji przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego przedstawili aspekty związane z poszukiwaniem nowych leków – naukowe, organizacyjne, rejestracyjne, a także finansowe.

Głosy wybitnych ekspertów

Poza wystąpieniami badaczy bezpośrednio zaangażowanych w realizację poszczególnych przedsięwzięć głos zabrali profesor Mary Baker, przewodniczący Eurpean Brain Council oraz profesor Rolf Zinkernagel, laureat Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny (1996 r.).

2013-IMI-5324

Profesor Mary Baker zwróciła uwagę na niedoskonałość dotychczas prowadzonych badań klinicznych i potrzebę nowego spojrzenia na to zagadnienie. Do badań klinicznych nie są kwalifikowane kobiety w ciąży, dzieci, osoby powyżej 65. roku życia i w związku z tym wyniki uzyskiwane w tych badaniach nie odzwierciedlają całego społeczeństwa. Długi proces badań i rejestracji leku powoduje, że część danych traci aktualność. Profesor Baker mocno podkreśliła konieczność opracowania metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem oraz doskonalenia metod przekazu wyników badań.

2013-IMI-5437

Profesor Rolf Zinkernagel, który miał wykład zamykający obrady, przybliżył słuchaczom w niekonwencjonalnej formie dane na temat naszego sytemu immunologicznego, na którą złożyły się autorskie ręcznie rysowane slajdy oraz barwny przekaz. Podsumowanie badań nad nowymi lekami określił tak:

2013-IMI-5363

To wszystko jest bardzo proste – jeżeli coś działa, to działa, a jeżeli nie działa, to nie działa!

Konferencja prasowa z noblistą

Dziennikarze akredytowani przy forum IMi mieli zaszczyt spotkać się z noblistą na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej podczas wspólnego lunchu. Profesor wkroczył do press roomu z talerzykiem w dłoni i zasiadł przy wspólnym stole.

2013-IMI-5371

Opowiadał o osiągnięciach immunologii, ale najciekawsza była odpowiedź na pytanie: Co jest największym wyzwaniem dla medycyny? Odpowiedź brzmiała: Największym wyzwaniem dla medycyny są zachowania współczesnych ludzi.
Bez wątpienia jest to kluczowy problem!

Krystyna Knypl
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Fotografie: IMI

krystynaknyplIMIstakeholderforum2013

GdL 6_2013