Wizyta w Hopital Saint Louis, Paryż (2015)

Krystyna Knypl

Powodem wizyty w Hopital Saint Louis w Paryżu był wywiad z prof. z prof. Pierre Cattan'em, specjalizującym sie w chirurgii przełyku

(https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_9_2015.pdf)

Hopital Saint Lousi 1

(1) Wejście do Hopital Saint Louis w Paryżu

Został zbudowany w 1611 roku przez architekta Claude'a Vellefaux. Jest on częścią systemu szpitalnego Assistance publique - Hôpitaux de Paris i znajduje się przy 1 avenue Claude-Vellefaux, w 10 okręgu, w pobliżu stacji metra: Goncourt. Jego adres to 1 avenue Claude-Vellefaux. Historia szpital jest bardzo ciekawa...

Został założony przez króla Henryka IV (1553-1610) (król Francji i Nawarry), otwarty 17 maja 1607 roku, aby odciążyć Hôtel-Dieu de Paris podczas zarazy. Szpital zbudowano na pamiątkę króla Ludwika IX, który zmarł z powodu czerwonki, która spustoszyła Tunis w 1270 roku. brał on udział w wyprawach krzyżowych. W latach 1248–1250 wziął udział w VI krucjacie, podjętej na wieść o zdobyciu Jerozolimy przez Chorezmijczyków w 1244 roku. Zakończyła się ona klęską, Ludwik dostał się do niewoli w okolicy miasta Mansura w roku 1249, wypuszczony został po zapłaceniu olbrzymiego okupu, jednak już w 1270 roku zorganizował następną wyprawę. Tym razem lądowano w Tunisie, licząc na pomoc tamtejszego sułtana.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_IX_%C5%9Awi%C4%99ty

Cóż możemy zobaczyć kilka wieków później?

Hopital Saint Lousi 2

(2) Współczesne wejście główne jest bardzo...hmm... współczesne ;)

 Hopital Saint Lousi 3

(3) Dawne wejśćie było bardziej stylowe

Hopital Saint Lousi 4

(4) Rozejrzałam się w planie szpitala, klinika do której idę mieści się na V piętrze

Hopital Saint Lousi 5

(5) Widok na Paryż z V piętra Hopital Saint Louis

Hopital Saint Lousi 6

(6) Przeprowadziłam wywiad z prof. Pierre Cattan'em oraz podarowałam mu egzemplarz Gazety dla Lekarzy

Lille 26

(7) Starszy budynek Hopital Saint Louis

 Hopital Saint Lousi 7

(8) Prof. Pierre Cattan oraz prof. Frederic Gottrand brali udzial w spotkaniu francuskich rodzin dzieci z atrezją przełyku, które odbywało się na terenie Krajwoej Szkoły Weterynaryjnej w Maisons - Alfort. Podczas spotkania rodzice wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w warsztatach z zakresu udzielania dzieciom pierwszej pomocy.

Hopital Saint Lousi 8

(9) W spotaniu uczestniczyła także dr Veronique Rousseau z Hopital Necker w Paryżu

Hopital Saint Lousi 9

(10) Alfred Fournier, profesor dermatologii & wenerologii, pracował w Hopital Saint Louis

Lille 28

(11) Nieopodal szpitala jest apteka

Lille 30

 (12) W drodze powrotniej z Hopital Saint Louis

Krystyna Knypl

GdL 11 /2021

Link do moich wszystkch podróży zagranicznych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1497-moje-podroze-zagraniczne-prywatne-oraz-sluzbowe