Dziesiąte urodziny GdL już wkrótce!

Już w krótce dziesiąte urodziny GdL (2012 - 2022)                  


          Laur K2 dla red. Matyldy Przekory

symbolizujący sukcesy odniesione podczas realizacji drugiej kariery zawodowej w dziennikarstwie medycznym oraz w uznaniu zasług położonych w tworzenie oraz rozwój  Gazety dla Lekarzy przyznany w dniu 10 - tych urodzin Gazety dla Lekarzy  (2012 - 2022)

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Dakar / Londyn / Warszawa 13/03/2022

*Rysunek wykonany w 1856 przez Brytyjczyka T.G. Montgomerie z Indyjskiego Urzędu Mierniczego, który dokonał po raz pierwszy pomiaru szczytu K2

Informacja prasowa: w czasoprzestrzeni w której żyje red. Matylda Przekora jest już 13/03/2022. Teraz tyle pojęć jest rozumianych inaczej, dlaczego z kalendarzem miałoby być po staremu!

GdL 12/2021