Pandemializm - nowa epoka w dziejach ludzkości

Krystyna Knypl

Systemy społeczne na przestrzeni dziejów ludzkości były budowane w oparciu o podział dóbr materialnych, środków produkcji lub zysków. Wszystkie systemy jak dotychczas kogoś promowały i wyróżniały, a kogoś wyzyskiwały i poniżały, przymuszały do pracy. W epoce feudalizmu ziemia była własnością niewielkiej grupy ludzi, w epoce kapitalizmu środki produkcji były skupione w rękach właścicieli fabryk, natomiast w epoce pandemializmu zdrowie publiczne stało się "własnością" pewnych grup biznesowo - politycznych. Pandemializm jest najbardziej zachłannym ustrojem społecznym, ponieważ zagarnął ludziom coś najcenniejszego - ich zdrowie. W poprzednich epokach ziemią czy  fabrykami zarządzano z tytułu własności, w pandemialiźmie zarządzanie zdrowiem ludzim jest poprzez wywoływanie strachu na skalę masową, a narzędziami wykorzystywanymi do tego celu są media, w szczególności internet.

 

Społeczna piramida kapitalizmu

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm#/media/Plik:Anti-capitalism_color.jpg

Arystokracja pandemiczna

Każda nowa epoka, poprzedzona jest rewolucją społeczną, obyczajową lub medyczną (sic!). Rewolucja medyczna to novum ostatniej epoki, która nazywam pandemializmem, także ma swoje specyficzne słownictwo, wcześniej ludziom nie znane, nie używane. Moje pokolenie pamięta takie pojęcia jak wrogowie ludu, kułacy, bumelanci, imperialiści. Te wredne typy są także współcześnie w epoce rewolucji pandemialistycznej. Wredne typy inaczej nazywają się, ale nadal pozostają szkodnikami społecznymi! Jak takiego szkodnika rozpoznać? W epoce kultury obrazkowej najlepiej przedstawić go za pomocą mema

Bumelant 2

Współczesny bumelant nazywany jest antyszczepionkowcem lub foliarzem. Zarówno bumelant, jak i jego pokoleniowy następca antyszczepionkowiec ze swoim bratem bliźniakiem foliarzem, nigdy nie mają racji! Są głupi, nie wiedzą jakie są oczekiwania wobec ludzkości Wodzów Rewolucji oraz wiernych synów i córek Armii Coviadiańskkej. 

Najważniejszym oczekiwaniem w czasach rewolucji pandemialistycznej wobec społeczeństwa jest wykazywanie bezgranicznej i bezkrytycznej wiary w słuszność masowych, wielokrotnych szczepień preparatami będącym w fazie badań, mającymi warunkową rejestrację, zwalniającą producentów z odpowiedzialności za działania niepożądane. Nie każdemu taka wiara jest jednak dana!

Skąd bierze się wiara w idee? 

Jak wiadomo wiara jest jedną z łask Ducha Świętego. Inne łaski to mądrość, poznanie, prorokowanie, mówienie obcymi językami, tłumaczenie obcych języków, uzdrawianie, czynienie cudów oraz rozpoznawanie duchów ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_%C5%9Awi%C4%99ty). 

Czy obserwujemy powszechny hejt wobec osób, które nie zostały obdarzone innymi łaskami Ducha Świętego jak  łaska prorokowania lub łaska bycia mądrymi? Nie ma takiego zjawiska, co więcej praktycznie nikt nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie te dary są przydzielane ludziom z niebios!

Nomen omen odszczepieńcy zwykle są potępiani publicznie, skazywani na kary - w zależność od nasilenia żaru rewolucyjnego - od publicznego napiętnowania, wykluczenia ze szlachetnych szeregów obdarzonych łaską wiary, po drastyczne działania polegające na "skróceniu o głowę". Między napiętnowaniem publicznym, ą skróceniem o głowę jest pozbawienie Prawa Realizowania Daru Powołania do Medycyny.

Kto może interpretować fakty?

Po epokach nierównego podziału dóbr takich jak ziemia lub środki produkcji  nastał czas nierównego podziału prawa do posiadania racji. W epoce internetu nieoczekiwanie doszło do bardzo demokratycznego dostępu do wiedzy, wcześniej nieznanego ludzkości. Jednakże dostęp do wiedzy to jeszcze nie wszystko. Ważna jest interpretacja faktów naukowych. Po wstępnym okresie, w którym każdy mógł interpretować swobodnie fakty, konieczne było wprowadzenie korekty.

W epoce pandemializmu interpretować fakty mogą jedynie eksperci. Któż to taki ten ekspert? Bardzo częśto jest to ktoś, kto nie dostał się na medycynę i los rzucił go na biochemię, biotechnologię albo jakiś innych kierunek z zakresu nauk biologicznych. Jedynym lekarstwem na nigdy nieprzemijające cierpienie niedostania się na medycynę jest odgrywanie roli tzw. eksperta. Wypowiadanie się na temat pandemii z tej pozycji znacząco obniża ból niebycia lekarzem, poprawia stan konta bankowego, oraz samopoczucie. Tzw. eksperci zostali nową arystokracją pandemiczną.

Każda nowa epoka ma swoją nowomowę

W epoce pandemializmu szczepionkę "przyjmuje się", w epokach wcześniejszych nie posługiwano się tym terminem, szczepionki wstrzykiwano lub podawano. To był akt czynny ze strony pracownika ochrony zdrowia, a bierny ze strony pacjenta.Słowo "przyjąć" na w języku polskim aż 12 znaczeń, to dwunaste rozumienie  oznacza "wchłonąć, przyswoić, absorbować" (https://sjp.pwn.pl/sjp/przyjac;2512095.html). Wersja nowomowy "przyjęłam szczepionkę" wskazuje na aktywną i akceptacyjną postawę pacjenta wobec tego zbiegu medycznego. Czy należy oczekiwać, że gdy słownictwo rewolucji pandemialistycznej rozszerzy się, będziemy mówili podobnie o innych zabiegach medycznych. Na przykład "przyjęłam lewatywę/czopek doodbytniczy" ???

Umundurowane szeregi

Walka o lepsze jutro wymaga armii, która jest zwykle umundurowana. Armie  mają różne mundury: zielone z elementami czerwonymi, granatowe, szare. Armia Covidiańska ma mundury białe, że elementami plastikowymi. Rewolucje mogą być odgórne lub oddolne. Odgórne rewolucje wymyślają różne grupy interesów. natomiast oddolne rewolucje są dziełem sfrustrowanego ludu.

  Zdobycie Bastylii (14 lipca 1789) wymagało zaangażowania tłumu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska

Rewolucja Październikowa jest przykładem rewolucji odgórnej - międzynarodowe gremium komunistyczne przygotowało wizję nowego świata i uwiodło nią szare masy. Rewolucja Francuska jest przykładem rewolucji oddolnej. Lud francuski, wyzyskiwany ponad miarę przez bogaczy, ruszył na Bastylię, zdobył ją i zburzył. Cieżary, które dźwigał na swych barkach osiągnęły masę krytyczną..

<a href=

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska

Powyższy rysunek, pochodzący z czasów Rewolucji Francuskej, pokazuje chłopa niosącego na swych barkach księdza i szlachcica. Czy pojawią się  analogiczne rysunki o epoce pandemializmu? Jak wyobrażam sobie taki rysunek:  statystyczny "biorca szczepionki" analogicznie dźwiga na swych barkach bezgranicznie chciwego prezesa Big Vaccine oraz  "eksperta" nawołującego do szczepień wszystkich od poczęcia aż do "na wieki wieków zaśnięcia". Co będzie dalej? Jak potoczą się dzieje okresu pandemializmu? Z historii wiemy jedno:  

jest czas budowania pomników oraz czas ich burzenia.

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut

GdL 1 / 2022

P.S.. Należę do nielicznej grupy lekarzy, którzy mają osobiste doświadczenie w pracy podczas pandemii, pracy na pierwszej linnii walki. Link do mojego artykułu "Zdrowie publiczne oraz choroby zakaźne. Moje spotkania", w którym opisuję doświadczenia lekarskie zdobyte podczas pandemii grypy Hong Kong w okresie 1968/69.

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1187-zdrowie-publiczne-oraz-choroby-zakazne