Sanatorium Przejrzystości, odcinek 3

Poprzedni odcinek Sanatorium Przejrzystości

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1677-sanatorium-przejrzystosci-odcinek-2

Krystyna Knypl

Czas płynie szybko, równie szybko wypływają pieniądze z naszych portfeli. Opłata za dwa numery komórkowe 74,99 zł.K olejne wydatki to zakupy spożywcze 170,79 zł. Apteka nr 1 zakupy leków 79,78 zł. Apteka nr 2 zakup sprzętu medycznego 124,29 zł.

Lodowka pelna

Moja lodówka jest znowu pełna!

Jestem wielką zwolenniczką transparentności finansowej osób publicznych. W polskim środowisku medycznym temat podawania konfliktu interesów (ang.disclosure) jest pomijany, lekceważony, niezauważany. Na kongresach medycznych amerykańskich podczas wykładu obowiązuje następna kolejność slajdów: pierwszy slajd zawiera tytuł pracy oraz nazwiska autorów, drugi konflikt interesów poszczególnych autorów, od trzeciego slajdu są prezentowane zagadnienia merytoryczne. W Polsce nie przypominam sobie abym kiedyś widziała slajd z podaniem konfliktu interesów. Relacje finansowe między biznesem medycznym a biznesem farmaceutycznym / szczepionkowym można śledzić na stronie Infarmy, nawigacja na tej stronie jest trudna  - tylko dla wytrwałych, no i zuchwałych ;)

18/01/2022. Mój operator telefoniczny przysłał rachunek wyższy niż w poprzednim miesiącu.

Dopłaciłam 1,57 zł.

Pierwsze honorarium w tym roku - z Sermo!

Kwota honorarium to 202,18 usd. Kurs NBP 1 usd z poprzedniego dnia wynosi 3,9567 pln. podatek od umowy o dzieło w przypadku tego przelewu wynosi 67,99 pln

Sermo przelew US

Pierwsze honorarium autorskie w tym roku ze Stanów Zjednoczonych...Oby tak dalej!

Krystyna Knypl

GdL 1/2022

Krystyna Knypl

GdL 1 /2022