Wierszyk o statystycznej znamienności

Krystyna Knypl

Miłośnicy statystycznej znamienności,

Siedzą od doświadczenia lekarskiego

W bardzo, bardzo dużej odległości.

Gdy czas własnej choroby nadchodzi,

Żadna statystyczna znamienność

Nawet na chwilę im nie dogodzi.

Może się nawet niekiedy zdarzyć,

Że przykro w chorobie zaszkodzi.

Warto korzystać z lekarskiego rozumu,

I nie być bezkrytycznym wyznawcą 

Biznesowego i marketingowego szumu.

 File:Normal Distribution PDF.svg

Źródło ilustracji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozk%C5%82ad_normalny

Krystyna Knypl

GdL 2/2022