Zdolność przepowiadania przyszłości

Krystyna Knypl

The novel: "Diagnosis:Gold Rush" was written in 2011/2013 while travelling between Warsaw, Algiers, Oran and Tipaza, home to the ruins of an ancient city listed as a UNESCO World Heritage Site. Encounters with different cultures and past worlds (the ruins of Tipaza are older than Carthage!) certainly created a climate for creative inspiration.

My novel features the New Wonderful World, Augmented Reality, as well as the profession of receptology and the Social Beneficiary. Scientists are researching a vaccine called Muti Vir, which is administered in ... vaccine buses.

After 10 years of writing the novel and confronting its contents with the reality that has been surrounding us for the last two years, I have come to the conclusion that I possess the gene for predicting the future. Let's call it in English, it will be more scientifically the future predicting gene. It is, I believe, one of the 1184 genes associated with the female X chromosome. How did I discover it? My mother, Halina, put the kabbalah to many people (including me, it worked many times!). I invite you to read it - https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2231-diagnosis-golden-rush-novel-by-krystyna-knypl

 Okladka diagonza goraczka

 Powieść: "Diagnoza:gorączka złota" pisałam w latach 2011/2013 podróżując między Warszawą, Algierem, Oranem a Tipazą, gdzie znajdują się ruiny starożytnego miasta wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Spotkania z różnymi kulturami oraz minionymi światami (ruiny Tipazy są starsze niż Kartagina!) z pewnością stwarzały klimat do twórczej inspiracji.

W mojej powieść występuje Nowy Wspaniały Świat, Rzeczywistość Rozszerzona, a także zawód receptologa oraz Pożytecznik Społeczny. Naukowcy prowadzą badania nad szczepionką, która nazywa się Muti Vir Vir, która jest podawana w ... szczepionkobusach.

Po 10 latach od napisania powieści i skonfrontowaniu jej treści z otaczającą nas od 2 lat rzeczywistością dochodzę do wnioksu, że jestem posiadaczką genu przepowiadania przyszłości. Nazwijmy go angielsku, to będzie bardziej naukowo the future predicting gene. Jest on jak sądzę, jednym z 1184 genów związanych z żeńskim chromosomem X. Jak to odkryłam? Moja matka Halina, stawiała kabałę wielu osobom (także mnie, sprawdzało się wielokrotnie!). Zapraszam do lektury - powieść jest dostępna w całości bez konieczności logowania się pod linkiem

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/Diagnoza_goraczka_zlota.pdf

Krystyna Knypl

GdL 2 / 2022