Akredytacja dziennikarska na konferencji Innovative Medicine Initiative, Bruksela 2014, cz. 22

Poprzedni odcinek

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2143-akredytacja-dziennikarska-konferencji-societal-impact-of-pain-bruksela-2010-cz-21

Krystyna Knypl

IMI jest partnerstwem publiczno -  prywatnym działającym w obszarze ochrony zdrowia. Na stronie https://www.imi.europa.eu/ czytamy: W ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) pracujemy nad poprawą zdrowia poprzez przyspieszenie rozwoju i dostępu pacjentów do leków innowacyjnych, szczególnie w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby medyczne lub społeczne. Czynimy to poprzez ułatwianie współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania nad zdrowiem, w tym uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, przemysłem farmaceutycznym i innymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), organizacjami pacjentów oraz organami regulującymi rynek leków. IMI jest największym na świecie partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) w dziedzinie nauk o życiu. Jest to partnerstwo pomiędzy Unią Europejską (reprezentowaną przez Komisję Europejską) a europejskim przemysłem farmaceutycznym (reprezentowanym przez EFPIA, Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych). Poprzez program IMI2 mamy do dyspozycji budżet w wysokości 3,3 mld euro na lata 2014-2020.    

SONY DSC
 
Miejsce obrad Crown Plaza Hotel
 
SONY DSC
 
Przed obradami
 
SONY DSC
 
Podczas obrad
 
SONY DSC
 
Press room
 
Krystyna Knypl
 
Następny odcinek
 
GdL 11/2022