Akredytacja dziennikarska na 3 rd Health Program w Atenach, cz. 23

Poprzedni odcinek

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2153-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-innovative-medicine-initiative-bruksela-2014-cz-22

Krystyna Knypl

Trzeci program zdrowotny (2014-2020), na stronie https://www.europeanacademy.com/3rd-health-programme/ czytamy: Rozporządzenie (UE) 282/2014 stanowi podstawę prawną obecnego programu zdrowotnego. Dysponując budżetem w wysokości 449,4 mln euro i obejmując 23 obszary priorytetowe, program w dziedzinie zdrowia służy realizacji czterech celów szczegółowych:

Promować zdrowie, zapobiegać chorobom i wspierać zdrowy styl życia poprzez "zdrowie we wszystkich obszarach polityki",

Ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

Przyczynianie się do tworzenia innowacyjnych, skutecznych i trwałych systemów opieki zdrowotnej

Ułatwienie dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości dla obywateli UE.

https://www.europeanacademy.com/3rd-health-programme/

SONY DSC

Przed wejściem do Instytutu Pasteura w Atenach

SONY DSC

Na ściance ;)

Konferencja w Atenach na temat HIV/AIDS

Więcej

http://modnediagnozy.blogspot.com/2017/03/obrady-w-atenach.html

http://modnediagnozy.blogspot.com/2017/03/lunche-podczas-obrad-w-atenach.html

Następny odcinek

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2156-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-accord-madryt-2015-cz-24

Krystyna Knypl

GdL 11/2022