Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia

biala ksiega400

Krystyna Knypl

W lutym 2020 r. Komisja Europejska opublikowała ważny dokument zatytułowany BIAŁA KSIĘGA w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania.

Czeka nas intensywny rozwój sztucznej inteligencji, który powinien odbywać się zgodnie z siedmioma następującymi zasadami zdefiniowanymi przez Komisję Europejską:

# przewodnia nadzorcza rola człowieka,

# techniczna solidność i bezpieczeństwo,

# ochrona prywatności i zarządzania danymi,

# przejrzystość,

# różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość,

# dobrostan społeczny i środowiskowy

# odpowiedzialność.

W dokumencie napisano (s. 23), że stosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia może wiązać się z wystąpieniem wysokiego ryzyka.

Inne działy o wysokim ryzyku to transport, energetyka i „część sektora publicznego” – w odnośniku czytamy: „Sektor publiczny mógłby obejmować takie obszary jak polityka azylowa, migracja, kontrole graniczne, sądownictwo, zabezpieczenie społeczne i służby zatrudnienia”.  (K.K.)

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf  

GdL 7_2020