Europejska inicjatywa badawcza „1+Million Genomes”

GenomicsinfographicsA420200116 2400

Z inicjatywy Unii Europejskiej powstał program „1+Million Genes”, którego celem jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań całego genomu u mieszkańców krajów europejskich. Chodzi o poprawę diagnostyki i ukierunkowanie interwencji terapeutycznych.

Dzięki uzyskanym wynikom leczenie pacjentów powinno być bardziej zindywidualizowane oraz będą prowadzone skuteczniejsze programy profilaktyczne. Sygnatariusze deklaracji postanowili skoncentrować się na nowotworach, chorobach rzadkich, zespołach wielochorobowych oraz schorzeniach często występujących. (K.K.)

Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/germany-joins-1million-genomes-initiative   

GdL 8_2020