Kongres ESC 2020: prof. Maciej Sterliński o sobotnim (29.08.2020) panelu Arrhythmias and Device Therapy

prof maciej sterlinski300

Sobotni blok tematyczny Arrhythmias and Device Therapy odbył się pod znakiem nowych zaleceń ESC 2020 dotyczących migotania przedsionków (AFib). Za nami między innymi sesje związane z problematyką prewencji incydentów neurologicznych AFib: Meet the Experts – Challenging Decisions in Anticoagulation Therapy Meet the Experts Focused Case Discussions oraz New Developments in Atrial Fibrillation, a Global Effort to Reduce the Burden of Cardiovascular Disease Joint with the World Heart Federation (WHF) z udziałem ekspertów w dziedzinie terapii migotania przedsionków (wystąpili m.in. G. Lip, S. Narayan, M. Glikson, B. Freedman).

Omawiano między innymi: wskazania, korzyści i zagrożenia leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek, aktualną wiedzę na temat punktów decyzyjnych dla rozpoczęcia leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z subklinicznym i niemym migotaniem przedsionków oraz zastosowanie LAAC w porównaniu z OAC. Dwa ważne i powtarzające się zagadnienia to:

— AFib Team: edukacja, zachowania prozdrowotne i znaczenie modyfikowalnych czynników ryzyka w leczeniu i prewencji AFib

oraz

— powszechnie dostępne urządzenia elektroniczne w rozpoznawaniu migotania przedsionków.

Jednoodprowadzeniowa >30 s rejestracja EKG wg ESC 2020 pozwala już na potwierdzenie AFib; przeważa jednak opinia, że na powszechnie dostępne urządzenia elektroniczne w rozpoznawaniu migotania przedsionków (ang. wearables) jako podstawowe narzędzie dla decyzji terapeutycznych jest jeszcze za wcześnie, ale to tylko kwestia czasu – komentuje dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, kierownik Pracowni Elektrofizjologii I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca IK, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

GdL 9_2020