Kongres ESC 2020: Opublikowano pierwsze Wytyczne ESC dotyczące kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej intensywności wykonywane przez co najmniej 150 minut tygodniowo lub 75 minut ćwiczeń o większej intensywności w ciągu tygodnia, podobnie jak w wypadku osób zdrowych, są zalecane pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Szczegółowe wytyczne ESC opracowano dla pacjentów z otyłością, dobrze kontrolowanym nadciśnieniem, dyslipidemią i cukrzycą. W tych grupach chorych do umiarkowanych i bardziej energicznych ćwiczeń aerobowych zaleca się dodanie treningu siłowego wykonywanego trzy razy w tygodniu.

W pierwszych zaleceniach ESC dotyczących kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego uwzględniono zalecenia dotyczące aktywności fizycznej odpowiedniej dla pacjentów z szerokim zakresem schorzeń, w tym: z chorobą wieńcową (ostrymi lub przewlekłymi zespołami wieńcowymi), niewydolnością serca, wadami zastawkowymi serca, aortopatiami, kardiomiopatiami, zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia, wrodzonymi chorobami serca u dorosłych, arytmiami, kanałopatiami, chorobami tętnic obwodowych oraz u osób z urządzeniami wszczepialnymi.

W zaleceniach zaakcentowano ogólną rekomendację możliwie najbardziej aktywnego stylu życia dla pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, personalizację zaleceń oraz partnerskie podejmowanie decyzji przez lekarza i pacjenta.

W nowym dokumencie ESC wyróżniono przypadki, w których jakakolwiek forma sportu wyczynowego lub intensywniejszego rekreacyjnego nie jest zalecana. To między innymi ciężkie wady zastawkowe serca i czynne zapalenie mięśnia sercowego.

Autorzy wytycznych zauważyli, że do opracowania rekomendacji nie posłużyły wyniki dużych badań klinicznych (zwrócili uwagę na niewielkie zasoby tego rodzaju danych) – gros zaleceń opiera się na dużym doświadczeniu klinicznym przedstawicieli grupy roboczej tworzącej zalecenia.

Pierwsze wytyczne ESC dotyczące kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego zostały opublikowane na łamach „European Heart Journal”.

Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

Źródło: Pelliccia A, Sharma S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. Eur Heart J 2020. doi/10.1093/eurheartj/ehaa605

GdL 10_2020