ESC Congress 2020: dziś digital, jutro AI

esc2020zrzut660

Marta Sułkowska

Ostatni dzień kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1 września 2020) jest niezwykłym doświadczeniem na styku kardiologii i filozofii. Czy sztuczna inteligencja w medycynie to kierunek, od którego nie ma odwrotu? Co z holistycznym podejściem do terapii? Powrót do źródeł i futuryzm do pary? Zdaniem ekspertów uczestniczących w największym wydarzeniu kardiologicznym tego roku między dwoma na pozór całkowicie różnymi kierunkami nie ma żadnej sprzeczności.

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) w obrazowaniu kardiologicznym oraz „inteligentne” algorytmy pozwalające na identyfikację i różnicowanie złożonych zaburzeń rytmu serca to jedne z wielu paneli poświęconych zastosowaniu najnowszej techniki w diagnostyce i terapii kardiologicznej.

Już dziś pacjentów w terapii wspierają „inteligentne”: czujniki, zegarki i mobilne aplikacje. Jak do opieki nad pacjentami włączyć drony? Już dziś dostarczają jedzenie, może mogłyby także dostarczać pacjentom leki i środki ochrony? Chociaż pomysłów dla zastosowań nowoczesnej techniki nie brakuje, eksperci zgadzają się, że dla jej bezpiecznego i efektywnego wdrożenia do praktyki klinicznej potrzebne są: standaryzacja (jakości) i regulacja (legislacyjno-administracyjna).

Obok iście futurystycznych tematów trzeciego dnia kongresu ESC nie zabrakło zagadnień związanych z holistyczną opieką nad pacjentami. Zdaniem kardiologów inspirowana tysiącletnimi praktykami Wschodu filozofia spojrzenia na pacjenta przez pryzmat całokształtu zróżnicowanych czynników wpływających na stan zdrowia jest jedynym właściwym kierunkiem. Potwierdza to obserwowany w ostatnich latach wzrost schorzeń układu sercowo-naczyniowego przy współistniejących schorzeniach towarzyszących: nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach onkologicznych.

Eksperci nie mają wątpliwości: terapia kardiologiczna prowadzona w sposób spersonalizowany i zintegrowany może być wspierana przez sztuczną inteligencję. Zdaniem ekspertów pytanie nie powinno brzmieć: czy jesteśmy gotowi na AI w medycynie, ale: jak sprawnie się do tego przygotować.

Przykład tegorocznego kongresu ESC 2020 odbywającego się pod wymownym tytułem „The Digital Experience”, zrealizowanego nie z wyboru, a z konieczności w całości w świecie wirtualnym, jest przykładem tego, że wskazówki kardiologów mają mocne uzasadnienie. Mimo presji i ograniczeń tegoroczne spotkanie środowisk kardiologicznych z całego świata jest ogromnym sukcesem: zarówno pod względem rekordowej frekwencji i liczby interakcji użytkowników, jak i nowej, wyjątkowej formuły.

Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

GdL 10_2020