Kongres ESC 2020: prof. Krzysztof Narkiewicz o badaniu BRACE CORONA

prof Narkiewicz x200

Założenia i oczekiwane wnioski z badania dotyczącego zaleceń dla kontynuacji terapii inhibitorami ACE i sartanami u chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19 dla czytelników „Gazety dla Lekarzy” komentuje prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020 oczekiwane wyniki badania BRACE CORONA przedstawił dr Renato Lopes, a komentował prof. Gianfranco Parati. Celem badania BRACE CORONA było poznanie odpowiedzi na pytanie, czy leki hamujące układ renina-angiotensyna, czyli inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) oraz antagoniści receptorów angiotensynowych (sartany), są bezpieczne dla chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19.

Najwcześniejsze dane o charakterze obserwacyjnym w tym obszarze pochodziły z czasu, kiedy pandemia COVID-19 była obecna tylko w Chinach. Pierwsze wnioski sugerowały, że być może chorzy, którzy są leczeni inhibitorami ACE i sartanami, mogą być bardziej zagrożeni zachorowaniem i niekorzystnym przebiegiem infekcji koronawirusem. Późniejsze badania europejskie i ogólnoświatowe (między innymi włoskie i amerykańskie) w większości nie potwierdzały tej tendencji, jednak wszystkie dotychczasowe doniesienia były oparte na rejestrach. Brakowało badania z randomizacją chorych, wciąż nie znaliśmy obiektywnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w razie wystąpienia infekcji COVID-19 chorym stosującym leki hamujące układ renina-angiotensyna nie należy odstawić stosowanej dotychczas terapii.

Do randomizowanego badania BRACE CORONA włączono blisko 700 pacjentów. Były to osoby dorosłe, które z powodu infekcji COVID-19 wymagały hospitalizacji i były wcześniej leczone lekami hamującymi układ renina-angiotensyna.

Kryteriami wyłączenia z badania były: zaostrzona niewydolność serca w ciągu ostatniego roku, bardzo złożone schematy terapii hipotensyjnej (stosowanie jednocześnie czterech lub więcej leków) i niestabilność hemodynamiczna w momencie przyjęcia do szpitala.

Zakwalifikowanych do badania 659 pacjentów podzielono na dwie grupy. W jednej kontynuowano dotychczasowe leczenie lekami hamującymi układ renina-angiotensyna, w drugiej terapię odstawiono. Obserwowano, jak długo chorzy będą wymagali pobytu w szpitalu i jakie jest prawdopodobieństwo przeżycia.

Główny z wniosek z badania był taki, że odstawienie inhibitorów ACE oraz sartanów nie wpływało na przebieg infekcji COVID-19. Okazało się, że inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptorów angiotensynowych są terapią bezpieczną i u pacjentów z potwierdzoną infekcją koronawirusem, także tych wymagających hospitalizacji, zalecana jest jej kontynuacja.

Obecnie prowadzone są dalsze badania i rejestry. Wkrótce spodziewamy się nowych danych z ośrodków z Włoch. 

Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

GdL 10_2020