Senegal – zmniejszył się współczynnik reprodukcji koronawirusa, ale konieczne są dalsze działania

lodki senegalskie660

Epidemiolodzy i naukowcy angielscy oraz senegalscy reprezentujący między innymi takie placówki specjalizujące się w zagadnieniach zdrowia publicznego jak Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London oraz Institut de Recherche en Santé de Surveillance Epidemiologique et de Formations w Dakarze opublikowali na łamach „British Medical Journal Yale” doniesienie The projected impact of mitigation and suppression strategies on the COVID-19 epidemic in Senegal: A modelling study omawiające dotychczasowe wyniki zwalczania COVID-19 w Senegalu.

Dzięki temu, że Senegal podjął natychmiastowe działania w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, uzyskano zmniejszenie wskaźnika reprodukcji wirusa z 1,9 do 1,3, co spowolniło, ale nie przerwało transmisji całkowicie. Wskaźnik ten ilustruje, ile osób może zarazić jeden chory – gdy będzie mniejszy niż 1, pandemia zacznie ustępować. Autorzy szacują, że dalsze rozprzestrzenianie się choroby osiągnie wartość szczytową w październiku.

Za najważniejsze działania w odniesieniu do Senegalu naukowcy uważają wzmocnienie wszelkich środków związanych z dystansem społecznym oraz szybkie zwiększenie możliwości lecznictwa szpitalnego. (K.K.)

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.03.20144949v1

Fot. Katarzyna Kowalska