Tetracykliny w zakażeniu wirusem Zika

Z doniesienia Therapeutic candidates for the Zika virus identified by a high-throughput screen for Zika protease inhibitors autorstwa Rachel P.M. Abrams i wsp. zamieszczonego na łamach PNAS dowiadujemy się, że tetracykliny mogą być przydatne w leczeniu zakażeń wirusem Zika.

(K.K.)

Źródło: https://www.pnas.org/content/early/2020/11/17/2005463117  

GdL 12_2020