Częstość reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionek przeciwko grypie

Anafilaksja jest potencjalnie groźną dla życia reakcją alergiczną. Ryzyko wystąpienia anafilaksji po szczepieniu nie zostało dobrze opisane ani u dorosłych, ani u dzieci. W artykule zatytułowanym Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults autorstwa M.M. MacNeil i wsp. opublikowanym na łamach „Journal of Allergy and Clinical Immunology” przedstawiono interesujące informacje na ten temat.

Analizując dane zawarte w Vaccine Safety Datalink (https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html) stwierdzono 33 przypadki anafilaksji po podaniu 25 173 965 dawek szczepionek. Wskaźnik anafilaksji wyniósł 1,31 na milion dawek szczepionki. Zachorowalność nie różniła się istotnie w zależności od wieku, a przewaga kobiet była nieistotna. Wskaźniki specyficzne dla szczepionek obejmowały 1,35 na milion dawek inaktywowanej szczepionki trójwartościowej przeciwko grypie (10 przypadków i 1,83 na milion dawek inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie monowalentnej). Wystąpienie objawów następowało po różnym czasie od podanie szczepionki: 30 minut (8 przypadków), 30-120 minut (8 przypadków), 2-4 godziny (10 przypadków), 4-8 godzin (2 przypadki), następnego dnia (1 przypadek) lub nie było udokumentowane (4 przypadki).

Pomimo rzadkiego występowania anafilaksja jest zagrażającą życiu nagłą sytuacją medyczną, na którą ośrodki wykonujące szczepienia muszą być przygotowane – piszą autorzy doniesienia. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4783279/

GdL 1_2021