Zwężenie w miejscu zespolenia po operacji atrezji przełyku

Na łamach „Diseases of Esophagus” ukazało się doniesienie Utility of repeated therapeutic endoscopies for pediatric esophageal anastomotic strictures autorstwa J.L. Yasuda i wsp. omawiające zagadnienie leczenia nawracających zwężeń w miejscu zespolenia odcinków po operacji atrezji przełyku. Autorzy dokonali retrospektywnego przeglądu dokumentacji 171 pacjentów z atrezją przełyku leczonych w okresie 2005-2019 r.

U pacjentów, u których dokonano powyżej 7 endoskopii terapeutycznych konieczność wykonania resekcji zwężenia w miejscu zespolenia była znamiennie częstsza. Inne czynniki ryzyka to długoodcinkowa atrezja leczona metodą Foker oraz przeciek w miejscu zespolenia przełyku. (K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/dote/article-abstract/33/12/doaa031/5847904?redirectedFrom=fulltext

GdL 1_2020