Ciąża, karmienie piersią a szczepienie przeciwko COVID-19

Spektrum problemów związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19 poszerzyło się o kobiety w ciąży oraz karmiące. Na stronach CDC opublikowano przewodnik, w którym dopuszcza się szczepienie kobiet w ciąży oraz karmiących piersią mimo braku badań w zakresie bezpieczeństwa szczepień w tych grupach. Stanowisko to ujęto w następujących słowach, cyt.: „pregnant people should be offered a chance to get the vaccine, but should informed it hasn’t yet been tested in the population”.

Inne stanowisko zajęły władze Wielkiej Brytanii, które nie zalecają szczepienia kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. (K.K.)

Źródła: https://www.statnews.com/2020/12/14/a-guide-to-who-can-safely-get-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine/ 

https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19 

https://www.statnews.com/2020/12/12/shipments-of-first-authorized-covid-19-vaccine-in-the-u-s-will-begin-monday/ 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/clinical-considerations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Fclinical-considerations.html#contraindications-precautions 

GdL 1_2020