Nowa mutacja SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii i co dalej?

Na internetowej stronie European Centre for Disease Prevention and Control 20 grudnia 2020 r. opublikowano raport zatytułowany Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom podsumowujący dane o nowej mutacji koronawirusa określanej jako SARS-CoV-2 VUI 202012/01.

W ciągu ostatnich kilku tygodni nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków COVID-19. Wzrost ten był wyraźny w południowo-wschodniej Anglii, 14-dniowy wskaźnik zgłaszalności wzrósł ze 100 przypadków na 100 000 mieszkańców w tygodniu 41/2020 do ponad 400 na 100 000 w tygodniu 50/2020. Intensywne badania epidemiologiczne i wirusologiczne z wykorzystaniem danych o sekwencji genomu wirusowego wykazały, że duża część (>50%) przypadków spowodowana była nową mutacją wirusa.

Do 13 grudnia 2020 r. zidentyfikowano 1108 osób zakażonych tym wariantem wirusa, przy czym najwcześniejszy przypadek zidentyfikowano 20 września 2020 r. Zgłoszone przypadki COVID-19 związane z wariantem VUI 202012/01 stwierdzono w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach. W Walii do 14 grudnia 2020 r. zostało zidentyfikowanych 20 osób z tym wariantem wirusa na podstawie 4733 próbek sekwencyjnych pobranych od 1 listopada. Ponadto Dania zgłosiła 9 przypadków, Holandia i Australia zgłosiły po jednym przypadku.

19 grudnia 2020 r. w odpowiedzi na wzrost zachorowań spowodowanych nową mutacją ogłoszono bardziej rygorystyczne zasady epidemiczne. Rząd Szkocji wprowadził zakaz podróżowania między Szkocją a resztą Wielkiej Brytanii od 26 grudnia. Ponadto Holandia wydała zakaz podróżowania z Wielkiej Brytanii od godziny 6.00 rano 20 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r., a Belgia wstrzymała loty i podróże kolejowe do Wielkiej Brytanii na okres 24 godzin od północy 20 grudnia 2020 r.

Dlaczego wystąpiła mutacja?

Jednym z możliwych wyjaśnień pojawienia się nowej mutacji jest przedłużające się zakażenie SARS-CoV-2 u jednego chorego, potencjalnie z obniżoną odpornością. Innym możliwym wytłumaczeniem jest przemieszczanie się wirusa pomiędzy ludźmi a zwierzętami, w tym wypadku norkami. Mutację z wieloma kolcami stwierdzono w Danii w przypadku transmisji wirusa pomiędzy człowiekiem a norkami.

Na co może mieć wpływ nowa mutacja koronowirusa?

Wszystkie do tej pory zdiagnozowane przypadki zakażenia nową mutacją dotyczyły osób poniżej 60. roku życia, co może oznaczać  wzrost zachorowań u młodszych osób. Mutacja może powodować fałszywie ujemny wynik testu RT-PCR oraz zmiany w przebiegu choroby.

Krystyna Knypl

GdL 1_2021