SARS-CoV-2 w środowiskach migrantów

W doniesieniu SARS-CoV-2 among migrants and forcibly displaced populations: a rapid systematic review Maren Hintermeier i wsp. analizują dostępne publikacje na temat przebiegu COVID-19 w środowiskach migrantów. Stwierdzono, że częstość zachorowań wynosiła od 0,12 do 2,08%.

Migranci w porównaniu z ludnością miejscową byli rzadziej hospitalizowani. U ponad 70% stwierdzano problemy natury psychicznej – obniżony nastrój, depresję, nasilone poczucie samotności, frustrację, lęk przed śmiercią oraz problemy ze snem. (K.K.)

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.14.20248152v1.full.pdf

GdL 1_2021