Żołnierze jednostki specjalnej z kolejną misją w Instytucie Matki i Dziecka

Informacja prasowa 

Warszawa, 28 grudnia 2020 r.

Lekarze oraz personel medyczny wykonujący pracę z narażaniem własnego zdrowia są jedną z najbardziej narażonych na stres grup zawodowych. W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka poprosiła o wsparcie GROM GROUP – firmę założoną przez byłych żołnierzy Jednostki Specjalnej GROM, która przeprowadzi szkolenie dla pracowników instytutu z technik radzenia sobie ze stresem w sytuacjach długotrwałego zagrożenia życia.

GROM Group zajmuje się szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności. Szkolenie dla IMID dotyczyć będzie m.in. technik radzenia sobie ze stresem krótko- i długofalowo oraz metod skutecznego odreagowania i kontroli stresu.

– Przygotowanie psychologiczne do walki z koronawirusem jest równie ważne co przygotowanie merytoryczne w zakresie środków ochrony własnej. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie osób, które mają ogromne doświadczenie. Wśród nich są również medycy, którzy nabyli doświadczenie oraz dodatkowe umiejętności w trakcie działań w kraju i poza jego granicami – mówi Jacek Wiszniowski, instruktor Grom Group.

Szkolenie przeprowadzi: Jacek Wiszniowski, trener zmiany, ekspert w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia, wieloletni wykładowca Instytutu Psychoimmunologii IPSI oraz instruktor psychologii konfliktu Grom Group (www.gromgroup.pl) oraz wolontariusz Fundacji Niezapomniani (www.niezpomniani.pl/). Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w pracy trenera-instruktora jednostek specjalnych Wojska Polskiego.

Szkolenie będzie miało formę on-line.

GdL 1_2021