Potrzebna większa przejrzystość zamawiania szczepionek przeciwko COVID-19 przez Unię Europejską

Na stronie internetowej News European Parliament ukazała się informacja prasowa o niedostatecznej przejrzystości przy zamawianiu szczepionek przeciwko COVID-19.

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności pytali Sandrę Gallinę, główną negocjator UE w sprawie umów dotyczących szczepionek COVID-19, o ostatnie wydarzenia dotyczące umów, przejrzystości, autoryzacji, dostępności i wdrażania szczepionek.

Posłowie podkreślili potrzebę większej jasności i przejrzystości w odniesieniu do umów dotyczących szczepionek, a także procesu decyzyjnego na szczeblu UE.

Wkrótce dostępna będzie specjalna platforma, na której państwa członkowskie będą mogły dwa razy w tygodniu składać sprawozdania na temat liczby otrzymanych i wykorzystanych szczepionek. (K.K.)

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency  

GdL 2_2021