Ponowne zachorowanie na COVID-19

W artykule autorstwa J. Zhang i wsp. COVID-19 reinfection in the presence of neutralizing antibodies opublikowanym na łamach „National Science Review” przedstawiono ciekawe dane na temat ponownego zachorowania na COVID-19.

Na podstawie danych klinicznych, filogenetycznych, wirusologicznych, serologicznych i epidemiologicznych spośród 273 pacjentów z COVID-19 zidentyfikowano sześć reinfekcji.

W drugim epizodzie zaobserwowano ponowne wystąpienie objawów COVID-19, nowe zmiany płucne na zdjęciach TK, zwiększoną wiremię i wtórną humoralną odpowiedź immunologiczną. Odstęp czasu między dwoma epizodami wahał się od 19 do 57 dni, co wskazuje na możliwość wystąpienia reinfekcji COVID-19 u pacjentów po krótkim okresie rekonwalescencji.

Reinfekcja wystąpiła nie tylko u pacjentów z niewystarczającą odpornością po zakażeniu pierwotnym, ale także u pacjentów z mierzalnym poziomem przeciwciał neutralizujących.

(K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwab006/6081102  

GdL 2_2021