Częstość działań niepożądanych po szczepionce BNT162b2

Analizą objęto wszystkich uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki lub placebo.

U około 93% osób, które otrzymały BNT162b2, wystąpił łagodny do umiarkowanego ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zakażenia po pierwszej dawce, a 88% doświadczyło tych objawów po drugiej dawce. Około 15% takich zdarzeń wystąpiło w grupie placebo po pierwszej dawce i 13% po drugiej dawce.

U osób otrzymujących szczepionkę najczęściej zgłaszanymi objawami ogólnoustrojowymi były zmęczenie i ból głowy (59% po pierwszej dawce i 52% po drugiej dawce wśród młodszych osób otrzymujących szczepionkę; 51% po pierwszej dawce i 39% po drugiej dawce wśród starszych osób otrzymujących szczepionkę).

Zmęczenie i ból głowy zgłaszało również wiele osób otrzymujących placebo (23% po pierwszej dawce i 24% po drugiej dawce wśród młodszych osób otrzymujących szczepionkę; 17% po pierwszej dawce i 14% po drugiej dawce wśród starszych osób otrzymujących szczepionkę). 

Gorączka (temperatura ≥38oC) była zgłaszana po drugiej dawce przez 16% młodszych i 11% starszych pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę. 

Wśród 21 621 osób uczestniczących w badaniu, które otrzymały szczepionkę BNT162b2, stwierdzono cztery związane z tym poważne zdarzenia niepożądane: uraz barku, powiększenie węzłów chłonnych pachowych prawych, napadowe komorowe zaburzenia rytmu serca i parestezje prawej nogi.  

U czterech uczestników badania klinicznego, którzy otrzymali szczepionkę, rozwinęło się później porażenie nerwu twarzowego. (K.K.)

Źródło: https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine/#KL  

GdL 3_2021