Probiotyki obniżają ciśnienie krwi

Probiotyki wywierają bardzo korzystne działanie nie tylko na czynność przewodu pokarmowego, ale także na układ krążenia. Na łamach „Lipids in Health and Disease” ukazało się doniesienie autorstwa Dan Qi i wsp. zatytułowane The effect of probiotics supplementation on blood pressure: a systemic review and meta-analysis, w którym przedstawiono przegląd publikacji naukowych na ten temat.

Przeanalizowano 23 randomizowane badania kontrolowane (RCT) z udziałem 2037 uczestników. Spożywanie probiotyków istotnie zmieniło skurczowe ciśnienie krwi o -3,05 mmHg (p < 0,001) i rozkurczowe ciśnienie krwi o -1,51 mmHg (p = 0,001). Efekt ten utrzymywał się przez 8-10 tygodni. Autorzy podkreślają, że choć obniżenie jest niewielkie, to ma ono znaczenie dla zdrowia pacjentów, ponieważ obniżenie ciśnienia skurczowego o 2 mmHg zmniejsza ryzyko udaru mózgowego o 4%. Wykazali to Selmer R.M. i wsp. w doniesieniu Cost and health consequences of reducing th epopulation intake of salt. J Epidemiol Community Health. 2000;54:697-702. (K.K.)

Źródło: https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-020-01259-x  

https://jech.bmj.com/content/54/9/697  

GdL 3_2021