Mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków 1

Probiotyki wywierają korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, odporność, a także obniżają ciśnienie krwi. W doniesieniu Mechanism for the Antihypertensive Effect of a Polysaccharide-glycopeptide Complex from Lactobacillus casei in Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) M. Furushiro i wsp. przedstawili potencjalny mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków.

Badania farmakologiczne nad hipotensyjnym działaniem kompleksu polisacharydowo-glikopeptydowego (SG-l) wyizolowanego z Lactobacillus casei przeprowadzono na szczurach z nadciśnieniem samoistnym (SHR). Jednorazowe podanie SG-l (20 mg/kg) zmniejszało obwodowy opór naczyniowy, który jest podwyższony w nadciśnieniu tętniczym. Codzienne podawanie SG-l (10 mg/kg) zwiększyło wydalanie 6-keto-PGF1α, metabolitu prostaglandyn, w moczu.

Co więcej, jednorazowe podanie SG-l (20 mg/kg) również zwiększyło żółciowe wydalanie 6-keto-PGF1α. Wyniki te sugerują, że hipotensyjne działanie SG-1 wynikało z nasilenia biosyntezy prostaglandyn, które działają rozkurczowo na naczynia krwionośne i obniżają ciśnienia krwi. (K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/bbb/article/57/6/978/5959697

GdL 3_2021