Mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków 2

Na łamach „Biomedicine & Pharmacotherapy” ukazało się doniesienie Link between microbiota and hypertension: Focus on LPS/TLR4 pathway in endothelial dysfunction and vascular inflammation, and therapeutic implication of probiotics autorstwa A. Grylls i wsp. z Centre for Nutrition Education and Lifestyle Management w Wielkiej Brytanii, omawiające mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków.

Ostatnie odkrycia sugerują, że zmieniona mikrobiota przewodu pokarmowego może wywierać efekt hipertensyjny. Jednym z możliwych mechanizmów prowadzących do wzrostu ciśnienia krwi jest przenikanie lipopolisacharydów do układu krążenia powodujące zmiany metaboliczne w organizmie. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach wykazano, że lipoporysacharydy powodują dysfunkcję śródbłonka oraz stan zapalny naczyń krwionośnych. Stwierdzono także, że stężenie lipopolisacharydów jest podwyższone u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Wyniki badań interwencyjnych na zwierzętach sugerują, że suplementacja probiotykami powoduje poprawę mikrobioty, a wraz z tym zahamowanie niekorzystnych procesów działających na ścianę naczyń krwionośnych. (K.K.)

TLR4400

Receptor TLR4 uczestniczy w aktywacji działania lipopolisacharydów na ścianę naczyń krwionośnych

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221001190?via%3Dihub  

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/TLR4#/media/Plik:TLR4.png

GdL 3_2021