Naukowcy z Izraela o skuteczności szczepienia przeciwko SARS-COV-2 po pierwszej dawce

Naukowcy z Maccabi Institute for Research & Innovation w Izraelu przeanalizowali skuteczność po pierwszej dawce szczepionki BNT162b2. Wyniki przedstawili G. Chodick i wsp. w doniesieniu The effectiveness of the first dose of BNT162b2 vaccine in reducing SARS-CoV-2 infection 13-24 days after immunization: real-world evidence.

Wykazano 51% skuteczność szczepionki BNT162b2 w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 po 13-24 dniach od podania pierwszej dawki. Analizie poddano dane 503 875 osób (średni wiek 59,7 lat). W celu uzyskania oczekiwanej ochrony należy kontynuować uodpornianie drugą dawką – piszą w autorzy doniesienia. (K.K.)

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1  

GdL 3_2021