Matematycy o zwalczaniu nowych odmian koronawirusa

Na łamach „The Lancet” opublikowano doniesienie autorstwa matematyków zatytułowane An action plan for pan-European defence against new SARS-CoV-2 variants.

Liczba przypadków COVID-19 jest ciągle bardzo wysoka w całej Europie – piszą autorzy doniesienia. Obecne środki nie ograniczają w wystarczającym stopniu rozprzestrzeniania się wirusa, co więcej, pojawiają się nowe warianty wirusa SARS-CoV-2.

Warianty B.1.1.7 i B1.351, zidentyfikowane po raz pierwszy odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Południowej Afryce, rozprzestrzeniły się w wielu krajach europejskich.

Chociaż właściwości biologiczne tych wariantów nie zostały jeszcze scharakteryzowane, dane epidemiologiczne sugerują, że mają one większą zdolność do przenoszenia się niż wariant pierwotny.

Te właściwości wirusów mogłyby zwiększyć efektywną liczbę zachorowań w populacji. W wypadku B.1.1.7 szacunki sugerują, że liczba ta może wzrosnąć o 0,4 dotychczasowych zachorowań.

Jeśli bardziej zaraźliwy wariant się rozprzestrzeni, ustabilizowanie liczby nowych zakażeń będzie coraz trudniejsze.

Autorzy proponują strategię „Test, trace, isolate, suport” (TTIS), czyli „Testowanie, śledzenie, izolowanie, wspieranie”.

Zalecają zmniejszenie wszelkich podróży krajowych i międzynarodowych, testy i kwarantannę dla podróżujących, ochronę i wspieranie seniorów, przyspieszenie szczepień, monitorowanie zachorowań wśród zaszczepionych oraz współpracę międzynarodową.

Osiągnięcie i utrzymanie niskiej liczby przypadków wymaga jasnej strategii prewencyjnej. Bez zmiany zachowania populacji autorzy doniesienia prognozują podwajanie się liczby przypadków co tydzień. (K.K.)

rysunek z serem660

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00150-1/fulltext#%20

GdL 3_2021