Zachorowania na COVID-19 w Kamerunie

Z doniesienia Clinical profile and factors associated with COVID-19 in Cameroon: a prospective cohort study autorstwa N.F. Mbarga i wsp. dowiadujemy się o przebiegu COVID-19 w Kamerunie.

W szpitalu Djoungolo w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 roku przyjęto 323 pacjentów z podejrzeniem COVID-19, u 262 rozpoznanie potwierdzono metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Wśród potwierdzonych przypadków przeważała grupa mężczyzn w wieku 40-49 lat (13,9%). Stopień ciężkości choroby wahał się od łagodnego (77%; n=204) przez umiarkowany (15%; n=40) do ciężkiego (7%; n=18); śmiertelność wynosiła 1% (n=4).

Prawie jedna trzecia pacjentów miała choroby współistniejące, z których najczęstszą było nadciśnienie tętnicze. Uczestniczenie w masowych zgromadzeniach zwiększało ryzyko zachorowania 5,47-krotnie. Autorzy podkreślają, że w przeciwieństwie do wielu krajów o wysokim dochodzie, w większości przypadków COVID-19 objętych tym badaniem przebieg był łagodny, a śmiertelność niska. Wyniki te ich zdaniem mogą być wskazówką przy podejmowaniu decyzji w zakresie zdrowia publicznego. (K.K.)

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.19.21252071v1  

GdL 3_2021