Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Wszelkie rocznice i uroczystości są dobrą okazją do podsumowań, planów na przyszłość oraz uhonorowania osób zasłużonych.
Z okazji 9. urodzin GdL przekazujemy dyplomy uznania
Aleksandrze Zasimowicz za cykl artykułów o polskich kryptologach
oraz
Marcie Sułkowskiej za cykl artykułów o tematyce kradiologicznej.
Gratulujemy obu Paniom i życzymy dalszych osiągnięć dziennikarskich. Redakcja

MS dyplomuznania2021 1660 AZ dyplomuznania2021 2660