Dlaczego brytyjska mutacja SARS-CoV-2 jest groźna?

Brytyjski wariant SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7 ma większą skuteczności zakażania i rozprzestrzeniania się niż pierwotna wersja koronawirusa. W artykule The N501Y spike substitution enhances SARS-CoV-2 transmission Y. Liu i wsp. opublikowanym 9 marca 2021 r. opisano budowę nowej odmiany wirusa.

Ma on 19 mutacji w porównaniu z pierwotnym koronawirusem, w tym 8 mutacji dotyczy białka S. Wirus ten ma większe powinowactwo do receptorów ACE2 oraz większą zdolność do namnażania się w nabłonku dróg oddechowych.

Tłumacząc to mniej naukowo – odmiana brytyjska lubi się przemieszczać i przyczepiać do człowieka, a jak się przyczepi to nie popuszcza.

Źródło: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.434499v1

GdL 4_2021